U četvrtak,  24. kolovoza 2017. godine u 9 sati održat će se 6. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
 3. Razmatranje i davanje mišljenja na Memorandum o razumijevanju između ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Federacije BiH i Ministarstva poljoprivrede Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u oblasti poljoprivrede;
 4. Razmatranje prijedloga Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s  kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 10. Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju privremenih upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
 11. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2016. godinu;
 12. Tekuća pitanja.