Urednik

Share:

Dnevni red 86. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 14. siječnja 2010. godine u 9 sati održat će se 86. (osamdeset i šesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 85. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prijedloga Pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranja na Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA Adriatic – prekogranična suradnja;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranje na Drugi poziva za dodjelu bespovratnih sredstva iz South East Europe Fonda u okviru programa Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu usluga – Ministarstvo poljoprivrede;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju programa privatizacije i metodi privatizacije – poduzeća Tvornica tepiha „Topola“ d.o.o. Drvar;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za potpisivanje Zapisnika o primopredaji poslovnog prostora u zgradi bivšeg ZAP-a u Livnu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli financijskih sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Oluke o utvrđivanju osnovice za plaću za prosinac 2009. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za topli obrok za prosinac 2009. godine;
12. Razmatranje Programa rada Ministarstva financija za 2010. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju radne grupe za izradu Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije;
14. Tekuća pitanja.

Share:

U pripremi dva projekta za drugi poziv Programa IPA

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije priprema dva nova projekta s kojima planira aplicirati na drugi poziv Programa IPA Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska, koji se očekuje do kraja svibnja 2011. godine.

U sklopu prvog projekta planira se izgradnja šetnice oko Buškog jezera na dionici Grabovica – Karmel Sv. Ilije. Neki od partnera koji će biti uključeni u projekt su Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj iz Mostara REDAH i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA. U suradnji sa Razvojnom agencijom Zapadnohercegovačke županije i sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja priprema se i projekt mapiranja turističkih lokacija na planinama Dinari i Kamešnici, kao i obilježavanje planinarskih staza u svrhu turističke promocije.

Share:

U tijeku implementiranje projekta o upravljanju kamenim agregatima

Sektor poduzetništva, obrta i razvoja pri Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije od prosinca 2009.godine implementira projekt pod nazivom „Održivo upravljanje kamenim agregatima“. Projekt sufinancira Europska unije kroz Program za Jugoistočnu Europu (prvi poziv), a vrijednost projekta iznosi 59.000 eura, od čega 85% vrijednosti financira EU, a 15% Ministarstvo gospodarstva HBŽ. Na projektu je angažirano 14 partnera iz 10 različitih zemalja Jugoistočne Europe, a vodeći partner je Geološki zavod Slovenije. Projekt ima za cilj privlačenje interesa lokalnih koncesionara za recikliranje građevinskog otpada, kako bi se barem jedan dio potreba nadomjestio iz alternativnih izvora i time smanjio utjecaj na okoliš. Projekt nastoji privući pozornost koncesionara za inovativne tehnologije u polju rudarstva i tehnologije, a se projekt se bavi i primjerima najbolje prakse po pitanju rekultivacije i sanacije zemljišta. Promotivnim aktivnostima nastoji se domaćim zakonodavcima približiti relevantna legislativa EU iz branše geologije i rudarstva, odnosno odredbe koje bi bilo potrebno ukomponirati u domaću legislativu, kako bi se ona u što većoj mjeri harmonizirala sa zahtjevima koje EU stavlja pred zemlje potencijalne kandidate i kandidate. U okviru projekta u Livnu će se tijekom listopada 2011. godine planira održavanje regionalne radionice kada će se projektni rezultati prezentirati lokalnim koncesionarima i tijelima uprave.

Share:

Uprava aktualizirala pitanje uklanjanje gromobrana sa ionizirajućim zračenjem

Uprava za civilnu zaštitu ponovno je aktualizirala pitanje uklanjanja gromobrana sa ionizirajućim (radioaktivnim) zračenjem koji su osamdesetih godina instalirani na području Hercegbosanske županije. Prema podacima uprave tri takva gromobrana instalirana su na području općine Kupres i jedan u općini Drvar.

Direktor Uprave za civilnu zaštitu Frano Laštro je pojasnio kako je Uprava već podnijela zahtjev Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u čijoj je nadležnosti izdavanje dozvola za demontažu ionizirajućih gromobrana.

Laštro je dodao da će procedura uklanjanja gromobrana započeti nakon dobivanja suglasnost od lokanih vlasti u onim općinama u kojima su gromobrani instalirani. Najveći problem predstavlja nepostojanje zakonske regulative koja bi regulirala obvezu uklanjanja radioaktivnih gromobrana. Tako da se radioaktivni gromobrani demontiraju isključivo na zahtjev vlasnika.

Share:

Održan sastanak o potpori ugroženim korisnicima kolektivnih i alternativnih oblika smještaja

Danas je u hotelu Park u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i UNHCR-om održan sastanak o potpori ugroženim korisnicima kolektivnih i alternativnih oblika smještaja. Sastanak je otvorio ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi Hercegbosanske županije dr. Darko Horvat istaknuvši da je se alternativne smještaje treba ukinuti i problem raseljenih rješavati uz uvažavanje ljudskog dostojanstva.

„Neprihvatljivo je da u današnje vrijeme ljudi žive u takvim uvjetima kakvi su u kolektivnim centrima. Treba pronaći rješenje koje će omogućiti dostojanstven život prognanim i raseljenim“- kazao je dr. Horvat. Dr. Horvat je dodao kako je Drvaru u sklopu projekta Socijalno u BiH krov nad glavom dobile 34 povratničke, odnosno raseljene obitelji. Projekt je realiziran zahvaljujući američkoj humanitarnoj CRS, Vladi Hercegbosanske županije i općini Drvar.

U BiH trenutno postoji oko 70 objekata koji se mogu smatrati kolektivnim centrima. Problem kolektivnih smještaja u BiH planira se riješiti kreditom Razvojne banke, a projektom će biti obuhvaćeno oko 3.000 obitelji.

Sastanku su nazočili federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović, ministar rada, zdravstava, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije dr. Darko Horvar, ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanske županije Amir Murić, ministar zdravstva, rada, socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije Stjepan Bogut, tajnik sa posebnim ovlaštenjem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Mustafa Alikadić.

Share:

Obavijest

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava pučanstvo Hercegbosanske županije da je:
– *22. travnja 2011. godine (Veliki petak) – *neradni dan,
– *25. travnja 2011. godine (Uskrsni/Vaskrsni ponedjeljak) i **01. svibnja 2011. godine (Praznik rada) -* blagdan u Hercegbosanskoj županiji, sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima Hrvatske Republike Herceg-Bosne (<<Narodni list HR HB, broj 45/95),
– *02.* *svibnja 2011. godine* (ponedjeljak), neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Share:

DEMANTI članka pod naslovom „Devetogodišnja škola se uskoro ukida i vraća se osam razreda“

U posljednje smo vrijeme sve češće svjedoci plasiranja neprofesionalnih, nekorektnih i neprovjerenih informacija koje u medijima iznose novinari željni senzacija, a da prethodno uopće nisu provjerili točnost tih informacija. Tako se u jučerašnjem članku pod naslovom „Devetogodišnja škola se uskoro ukida i vraća se osam razreda“ našlo mnoštvo netočnih informacija koje smo dužni demantirati.

Devetogodišnje osnovno obrazovanje u Hercegbosanskoj županiji uvedeno je u školskoj godini 2006./07., odlukom tadašnje Vlade od 11. svibnja 2006., na temelju zakonske obveze (Zakon o osnovnom školstvu HBŽ, 12/04, članak 6.), a unatoč dogovoru koordinacije hrvatskih ministara prosvjete da se devetogodišnje osnovno obrazovanje ne uvodi dok se ne steknu potrebni uvjeti. Roditeljska vijeća, novinari i javnost tada su šutjeli.

Četverogodišnji mandat hrvatskih ministara prosvjete u periodu 2007.- 2011. potrošen je na usklađivanje uvjeta u županijama koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku, na donošenje kvalitetnog i rasterećenog Nastavnog plana i programa i općenito, na poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama, kao i na stručno usavršavanje potrebnih kadrova. Prošle školske godine 2009./2010. devetogodišnje osnovno obrazovanje uvedeno je i u preostale dvije županije koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku – Zapadnohercegovačku i Županiju središnja Bosna. Danas imamo koncept usklađenog devetogodišnjeg obrazovnog sustava 1+8 i pete razrede devetogodišnjeg obrazovnog sustava u Hercegbosanskoj županiji, koji iduće školske godine prelaze u predmetnu nastavu. Početkom iduće školske godine bit će urađena i prva evaluacija prve generacije učenika u sustavu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Stoga nam nije jasno odakle autoru članka podatci o tome da je takav sustav teško primjenjiv i da je na osiguranje potrebnih materijalnih uvjeta potrošeno ni manje ni više nego 100 milijuna konvertibilnih maraka!?

Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ nikada se nije obratilo nijedno Roditeljsko vijeće nezadovoljno konceptom devetogodišnjeg obrazovnog sustava, kao što se ni na koordinaciji hrvatskih ministara prosvjete nikada nije razgovaralo o njegovom ukidanju. Bilo bi vrlo neodgovorno i nekorektno od nas ministara sada govoriti o ukidanju školskog sustava kojeg smo zatekli na početku svojih mandata i na kojem smo predano zajednički radili četiri godine. Problemi na koje roditelji nailaze, posebno problem prijevoza djece zbog nastavnih sati stranoga jezika, nisu posljedica obrazovnog sustava, već preglomazne i neracionalne školske mreže osnovnih škola na području općina Livno i Tomislavgrad.

Stoga tvrdnja da „devetogodišnje obrazovanje ne funkcionira ni u jednom segmentu osim što šteti i djeci i predavačima, a na kraju i roditeljima“ ne stoji, pošto Roditeljska vijeća nisu ni stručna, ni kompetentna procjenjivati ni ocjenjivati devetogodišnji obrazovni sustav. Za razliku od toga, oni mnogo toga mogu učiniti na poboljšanju uvjeta rada zagovaranjem racionalizacije školske mreže osnovnih škola, čime bi se stvorili uvjeti mnogo kvalitetniji od postojećih i jednaki za svu djecu.

Priopćenje Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije
(12. travnja 2011.)

Share:

Obavijest

Obavještavamo Vas da je izrada nove web stranice u fazi finalizacije, te Vam se unaprijed ispričavamo na privremenim pogreškama i nefunkcionalnostima trenutne stranice.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Share:

Održana 119. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 119. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Hercegbosansku županiju. Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Hercegbosansku županiju donesena je početkom godine.

U nadležnosti županije su sve vrste kruha i žitarica (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda ) tjestenine, pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko, sve vrste svježeg mesa i ribe, proizvodi grafičke industrije, cijene lokalnih novina, prijevoz putnika između dvije ili više općina iste županije, jezerski i riječni promet i usluge u oblasti obrazovanja i zdravstva.

Vlada je razmatrala izvješće o radu za prošlu godinu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za inspekcije poslove i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatran je i Program rada za 2011. godinu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije i Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije.

Razmatranje točaka pod rednim brojem 2 i 8 odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade Hercegbosanske županije.