Urednik

Share:

Općinske službe civilne zaštite provode mjere zaštite od poplava

Prema podacima Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije kiša koja i na području Hercegbosanske županije pada bez prestanka ugrozila je pojedine općine na području županije. Osobito su ugrožena područja općina Tomislavgrad, Livno i Drvar. Kako je pojasnio direktor Uprave za civilnu zaštitu Frano Laštro uslijed obilnih kiša u navedenim općinama izlile su se rijeke iz korita, poplavile okolna zemljište i ugrozile kuće i gospodarske objekte.

“Prema našim informacijama najteže stanje je u općini Tomislavgrad, gdje je na relaciji Tomislavgrad-Kongora-Lipa-Mandino Selo došlo do prekida prometa, zbog bujičnih voda i oštećenja mosta. Ugoženo je i nekoliko kuća u selima Kongora i Mandino Selo. Ova naša kraška područja bogata su podzemnim vodama koje su zbog obilnih oborina prodrle na površinu i dodatno otežale situaciju. Službe Civilne zaštite, odnosno općinski stožeri za obranu od poplava u navedenim općinama provode mjere zaštite od poplave“- kazao je Laštro.

Laštro je dodao da je stožer Civilne zaštite općine Tomislavgrad odlučio da se dionica puta Tomislavgrad-Mandino Selo do daljnjeg obustavi za promet i da se odgodi početak nastave u svim osnovnim i srednjim školama u Tomislavgradu.

U Livanjskoj općini najugroženija su područja donjeg Livanjskog polja i prigradsko naselje Žabljak. Prema podacima Uprave za civilnu zaštitu u općini Drvar izlio se Unac i poplavio okolno zemljište, ali za sada kuće nisu ugrožene.

Laštro je istaknuo da se poboljšanje situacije očekuje nakon stabiliziranja vremenskih prilika, te dodao da je potrebno i dalje provoditi preventivne mjere zaštite od poplava.

Share:

Priopćenje županijskog Zavoda za javno zdravstvo

Zavod za javno zdravstvo županije Hercegbosanske obavještava sve građane da je za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstva kupilo 10 000 doza cjepiva protiv sezonske gripe proizvođača GlaksoSmithkline. Cjepivo je distribuirano po županijskim Zavodima za javno zdravstvo i dijelit će se besplatno.

U Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije stiglo je 800 doza koje su raspoređene po općinama naše županije, i to: Livno 250, Tomislavgrad 210, Drvar 150, Glamoč 70, Kupres 70 i B. Grahovo 50 doza cjepiva.

U općini Livno, cijepljenje će početi u ponedjeljak, 11. 01. 2010. u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije u Livnu

Share:

Odluku o privremenom financiranju usvojila većina županija

Ministar financija Ante Krajina izjavio je da Ministarstvo financija Hercegbosanske županije traži najbolje moguće rješenje za isplate plaća korisnicima proračuna Hercegbosanske županije za prosinac 2009. godine. Ministar je istaknuo da je situacija s punjenjem proračuna dosta teška, ali da će se preraspodjelom sredstava pokušati osigurati isplatu plaća za prosinac 2009. godine.

Krajina je dodao da se je prošla godina bila u znaku krize, a da će tekuća 2010. godina biti još teža.
“Upravo zbog neizvjesnosti se išlo na izradu odluke o privremenom financiranju, koju su donijele gotovo sve županije, poput Sarajevske i Tuzlanske županije“- kazao je Krajina.

Krajina je potvrdio da je uplaćena druga tranša kreditnih sredstava iz prve godine Stnad by aranžmana s MMF-a u iznosu od 2.400,000 KM , koja će biti namijenjena potrebama proračunskih korisnika.

Share:

Svi prekršajni nalozi pod stalnom kontrolom

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije uključila se s Agencijom za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH (bivša direkcija CIPS) u sustav Centralne evidencije za praćenje registra za novčane kazne i prekršajne evidencije. Riječ je o sustavu centralne evidencije koji će Upravi za inspekcijske poslove olakšati praćenje prekršajne evidencije, pravosnažnosti prekršajnih naloga, sudsko odlučivanje i slično.

Kako je izjavio direktor Uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević sustav će olakšati praćenje naloga, koje izdaju inspektori bilo koje razine, a u koji će od sada uvid imati sud, uredi Agencije za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH i MUP.

“To znači da će sve represivne mjere koje inspekcija poduzme biti pod nazorom, tako da neće biti pojava zastare. Svi će prekršajni nalozi bit će pod stalnom kontrolom. Inače, ovaj sustav je dosta skup, ali je uprava dobrom suradnjom s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i drugim upravama na razini FBiH dobila taj program znatno povoljnije u odnosu na druge uprave“- kazao je Kovačević

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije od 1.4. 2009. pa do kraja ove godine izdala je oko 300 prekršajnih naloga za pravne, fizičke i odgovorne osobe. Do uključivanja u spomenuti sustav nalozi su se evidentirali na način kojim je uprava teško dolazila do podataka o izvršenju represivnih mjera.

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije uključila se s Agencijom za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH (bivša direkcija CIPS) u sustav Centralne evidencije za praćenje registra za novčane kazne i prekršajne evidencije. Riječ je o sustavu centralne evidencije koji će Upravi za inspekcijske poslove olakšati praćenje prekršajne evidencije, pravosnažnosti prekršajnih naloga, sudsko odlučivanje i slično.
Kako je izjavio direktor Uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević sustav će olakšati praćenje naloga, koje izdaju inspektori bilo koje razine, a u koji će od sada uvid imati sud, uredi Agencije za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH i MUP.
“To znači da će sve represivne mjere koje inspekcija poduzme biti pod nazorom, tako da neće biti pojava zastare. Svi će prekršajni nalozi bit će pod stalnom kontrolom. Inače, ovaj sustav je dosta skup, ali je uprava dobrom suradnjom s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i drugim upravama na razini FBiH dobila taj program znatno povoljnije u odnosu na druge uprave“- kazao je Kovačević

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije od 1.4. 2009. pa do kraja ove godine izdala je oko 300 prekršajnih naloga za pravne, fizičke i odgovorne osobe. Do uključivanja u spomenuti sustav nalozi su se evidentirali na način kojim je uprava teško dolazila do podataka o izvršenju represivnih mjera.

Share:

Održana 85. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada je uputila u skupštinsku proceduru Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine. Do donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, financiranje rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine vršit će se privremeno. Privremeno financiranje Hercegbosanske županije utvrđeno je u iznosu od 12.700.000,00 KM.
Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županiji. Razlog donošenja novog popisa lijekova je usklađivanje novog popisa sa Listom esencijalnih lijekova, koja je objavljena u Službenim novinama FBiH. Također, Popis lijekova je proširen, stavljanjem na listu lijekova koji se najčešće traže, odnosno za koje se najčešće traži odobrenje od Povjerenstva za lijekova na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Također, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu i Odluka o izmjenama Odluke o utrošku sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu. Razlog za donošenje izmjena spomenutih Odluka je umanjenje sredstava Rebalansom Proračuna Hercegbosanske županije za 2009. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici sukladno Izvješću Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar donijela Rješenje o imenovanju Marijane Lončar i dr. Veseljka Perkovića na mjesto članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Share:

Pojačan inspekcijski nadzor mesnica

Mješovita inspekcija Uprave za inspekcije poslove Hercegbosanske županije, veterinarska, tržišna, sanitarna i inspekcija rada , izvršila je nadzor 32 mesnice na području Hercegbosanske županije. Od ukupnog broja pregledanih mesnica nedostatci nisu utvrđeni samo u pet mesnica. U sedam mesnica meso nije bilo veterinarski pregledano, u šest mesnica utvrđena je proizvodnja ćevapa i kobasica bez rješenja o ispunjavanju uvjeta za preradu mesa, a u četrnaest mesnica nije bilo dokaza o podrijetlu mesa. Kako je naglasio direktor Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije Dubravko Kovačević, za utvrđene nepravilnosti poduzete su različite upravne mjere od korektivnih do represivnih, ovisno od težine i prirode utvrđenih nepravilnosti.
Kovačević je istaknuo da je doneseno 14 rješenja o uklanjanju nepravilnosti i slijedi kontrola njihovog izvršenja, a izdano je i 14 prekršajnih naloga za učinjene prekršaje.
„ Budući da se sukladno važećim propisima meso i organi zaklanih životinja, ako nisu pregledani, nakon klanja ocjenjuju kao higijenski neispravni za javnu potrošnju, isto je odmah onesposobljeno za dalju uporabu, a zatim i neškodljivo uklonjeno. Uništili smo više od 200 kg mesa“- kazao je Kovačević.

S obzirom da se najveći dio tržišta Hercegbosanske županije opskrbljuje mesom iz mesnih industrija susjednih županije izvršena je u dva navrta i kontrola poštivanja propisanih uvjeta transporta svježeg mesa pri čemu je u četiri slučaja utvrđeno da nije udovoljeno propisanim uvjetima, koje mora ispunjavati prijevozno sredstvo prilikom transporta mesa i mesnih prerađevina. Također, utvrđeno je neispunjavanje higijensko- tehničkih uvjeta koje mora ispunjavati pošiljka u transportu, te je izdano pet prekršajnih naloga i podnesen jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Kovačević je istaknu da će inspekcija nastaviti intenzivno nadgledati mesnice jer se meso namijenjeno za javnu potrošnju u promet često stavlja bez nadzora.

Mješovita inspekcija Uprave za inspekcije poslove Hercegbosanske županije, veterinarska, tržišna, sanitarna i inspekcija rada , izvršila je nadzor 32 mesnice na području Hercegbosanske županije. Od ukupnog broja pregledanih mesnica nedostatci nisu utvrđeni samo u pet mesnica. U sedam mesnica meso nije bilo veterinarski pregledano, u šest mesnica utvrđena je proizvodnja ćevapa i kobasica bez rješenja o ispunjavanju uvjeta za preradu mesa, a u četrnaest mesnica nije bilo dokaza o podrijetlu mesa. Kako je naglasio direktor Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije Dubravko Kovačević, za utvrđene nepravilnosti poduzete su različite upravne mjere od korektivnih do represivnih, ovisno od težine i prirode utvrđenih nepravilnosti.
Kovačević je istaknuo da je doneseno 14 rješenja o uklanjanju nepravilnosti i slijedi kontrola njihovog izvršenja, a izdano je i 14 prekršajnih naloga za učinjene prekršaje.
„ Budući da se sukladno važećim propisima meso i organi zaklanih životinja, ako nisu pregledani, nakon klanja ocjenjuju kao higijenski neispravni za javnu potrošnju, isto je odmah onesposobljeno za dalju uporabu, a zatim i neškodljivo uklonjeno. Uništili smo više od 200 kg mesa“- kazao je Kovačević.

S obzirom da se najveći dio tržišta Hercegbosanske županije opskrbljuje mesom iz mesnih industrija susjednih županije izvršena je u dva navrta i kontrola poštivanja propisanih uvjeta transporta svježeg mesa pri čemu je u četiri slučaja utvrđeno da nije udovoljeno propisanim uvjetima, koje mora ispunjavati prijevozno sredstvo prilikom transporta mesa i mesnih prerađevina. Također, utvrđeno je neispunjavanje higijensko- tehničkih uvjeta koje mora ispunjavati pošiljka u transportu, te je izdano pet prekršajnih naloga i podnesen jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Kovačević je istaknu da će inspekcija nastaviti intenzivno nadgledati mesnice jer se meso namijenjeno za javnu potrošnju u promet često stavlja bez nadzora.

Share:

Izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana izvanredna sjednica Vlade na kojoj Vlada za ravnatelja županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ imenovala dr. Ivicu Jozić, anesteziologa u županijskoj bolnici. Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“Livno o imenovanju dr. Ivice Jozića za ravnatelja županijske bolnice.

Danas je održana izvanredna sjednica Vlade na kojoj Vlada za ravnatelja županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ imenovala dr. Ivicu Jozić, anesteziologa u županijskoj bolnici. Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“Livno o imenovanju dr. Ivice Jozića za ravnatelja županijske bolnice.
Share:

U skupštinsku proceduru upućeni nacrti zakona iz oblasti prostornog uređenja i građenja

Na zadnjoj sjednici Vlada je u skupštinsku proceduru uputila nacrte Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju. Kako je naglasio ministar graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić primjenom postojećih zakona iz oblasti graditeljstva i prostornog uređenja ukazala se potreba za unapređenjem i inoviranjem, kako bi se otklonile određene poteškoće u primjeni i osigurao kvalitetniji i efikasniji model zakona.

„Drugi razlog je realiziranje projekta Reforme zakona iz oblasti prostornog uređenja i građena na inicijativu USAID i Vlade FBiH kao partnera u realiziranju SPIRA projekta, čiji je cilj skraćivanje procedure za odobravanje građenja, pokretanje biznisa i inspekcijskog režima“-kazao je ministar Hodžić.

Reforma zakona ima za cilj uspostavljanje kvalitetnog i efikasnog prostornog planiranja i građenja u skladu sa europskim standardima.

Share:

Svečano pušten u rad pokretni mamograf

Danas je u Domu zdravlja u Tomislavgradu svečano pušten u rad pokretni mamograf namijenjen za rano otkivanje i preventivne preglede žena u sklopu projekta – Rano otkrivanje karcinoma dojke. Pokretni mamograf će nakon realiziranja projekta otkrivanja i prevencije karcinoma dojke na području tomislavgradske općine biti premješten u drugih Dom zdravlja na području županije, kako bi projektom bio obuhvaćen što veći broj žena na području Hercegbosanske županije.

Ukupna vrijednost mamografa je oko 101.000 KM. Sredstava za kupnju mamografa prikupljena su dijelom u humanitarnim aktivnostima Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke, a Vlada Hercegbosanske županije i županijski Zavod za zdravstveno osiguranje za kupnju mamografa izdvojili su 50.000 KM.

Svečanom puštanju u rad mamografa, među ostalim, nazoči su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac, ministri u Vladi, predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije Drago Stanić, direktorica Federalnog fonda za zdravstveno osiguranje Novka Agić, kooridnator projekta dr. Ivan Cikojević i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Ivan Krstanović