Urednik

Share:

Održana 102. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada je u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o prostornom uređenju i Zakon o građenju. U skladu sa Zaključkom sa 31. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije, Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša provelo je javnu raspravu u svih šest općina na području županije. Usvojene primjedbe i sugestije sa održanih javnih rasprava uvrštene su u Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građenju. U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o javnom okupljanju. Ovim Zakonom regulirana su temeljna pitanja iz oblasti javnih okupljanja na području Hercegbosanske županije radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa, način organiziranja mirnih okupljanja i javnih prosvjeda, te drugi oblici okupljanja.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine. Prema usvojenom Programu sredstava u iznosu od 48.000, 00 KM bit će raspoređena na način da će sve općine na području županije dobiti po 8.000 KM u svrhu realiziranja projekata u oblasti infrastrukture. Također, usvojene je Program raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije u iznosu od 52.000, 00 KM. Sredstava će biti raspoređena na sljedeći način: općina Livno 13.000,00 KM, općina Tomislavgrad 10.500, 00 Kupres, Glamoč i Drvar po 7.500, 00 KM i općina Bosansko Grahovo 6.000, 00 KM.

U skupštinsku proceduru upućena je Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ovom Odlukom obuhvaćene su sve kategorije korisnika obveznog osiguranja, a umanjen je i dosadašnji debalans oko uplata za obvezno zdravstveno osiguranje i troškova liječenja za pojedine kategorije korisnika obveznog zdravstvenog osiguranja.

Usvojena je Uredba o šumama Hercegbosanske županije, kojom se uređuje očuvanja i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih ekoloških funkcija planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskih zemljištem, financiranje biološke obnove i unaprjeđivanje šuma na području Hercegbosanske županije.
Vlada je razmatrala i presudu Ustavnog suda kojom se oduzima nadležnost Zakonu o državnoj službi FBiH nad županijama , općinama i gradovima i usvojila Zaključak da se pristupi žurnoj proceduri donošenja Zakona o državnoj službi Hercegbosanske županije.
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za dovršetak zgrade stradalnika Domovinskog rata SP-24 Centar II u Livnu. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.

Share:

Dnevni red 102. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu 30. lipnja 2010. godine u 9 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održat će se 102. sjednica Vlade.Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 101. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o prostornom uređenju;
3. Razmatranje nacrta Zakona o građenju;
4. Razmatranje nacrta Zakona o javnom okupljanju;
5. Razmatranje prijedloga Programa raspodjele sredstava u oblasti infrastrukture i Odluke o usvajanju Programa;
6. Razmatranje prijedloga Programa raspodjele sredstava za saniranje divljih deponija i Odluke o usvajanju Programa;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva;
9. Razmatranje prijedloga Uredbe o šumama;
10. Razmatranje informacije o presudi Ustavnog suda;
11. Razmatranje realizacije Zaključka broj 01-02-10-1/10 od 14. siječnja 2010. godine;
12. Tekuća pitanja.

Share:

Održana 101. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2010. godinu u Upravi za pitanje branitelja. Za 2010. godinu u Upravi za pitanja branitelja planirano je 400.000 KM financijskih sredstava od čega će najveći dio sredstava biti iskorišten za stambenog zbrinjavanje branitelja. Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša da formira Povjerenstvo koje će utvrditi početnu cijenu m² poslovnog prostora zgrade branitelja u Tomislavgradu u naselju Latice.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres. Zakon o poljoprivrednom zemljištu je definirano da Općinska vijeća donose program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za svoje područje uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Usvojen je i Zaključak kojim se prihvaća mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, a koje se odnosi na pismeni zahtjev poduzeća BALKAN ENERGY WIND za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane Mučavača u općini Livno.
Vlada je razmatrala obavijest ravnatelja županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ dr. Ivice Jozića, a koja se odnosi na tešku financijsku situaciju u županijskoj bolnici. Vlada je usvojila Odluko o izdvajanju 200.000 KM za potporu županijskoj bolnici.

Usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a kojim je definirano da se u objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge može izvoditi glazba najviše ekvivalente razine 80 Db(A). Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Vlada je osigurala i sredstva za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija poput Cioff festivala izvornog folklora „Dani kosidbe Kupres BiH 2010“, dana svetog Nikole Tavelića u Tomislavgradu i za dane kosidbe u Drvaru.

Share:

Dnevni red 101. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 18. lipnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 101. ( sto prva ) sjednica Vlade. Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu ( velika dvorana za sastanke ). Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 100. sjednice Vlade Hercegbosanske županije
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Programu utroška sredstava
tekućih i kapitalnih prijenosa za 2010. godinu- Uprava za pitanja branitelja;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju početne cijene m² poslovnog prostora
u zgradi branitelja u Tomislavgradu naselje Latice;
4. Razmatranje Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava Cioff festival izvornog
folklora“Dani kosidbe Kupres BiH 2010“;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Upravnog odbora Agencije za
privatizaciju Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva;
8. Razmatranje obavijesti o stanju u Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za renoviranje ambulante
Obiteljske medicine u Lištanima-otvori;
10.Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 100. sjednice Vlade Hercebosanske županije

U četvrtak, 10. lipnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 100. ( stota ) sjednica Vlade.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 99. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10;
3. Razmatranje prijedloga Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i
srednje škole Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu- Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i
športa ;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave;
6. Razmatranje prijedloga Zaključka za izmirenje doprinosa MIO/PIO za djelatnike tvrtke
Petrol d.d. Ljubuški;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu ;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu
opreme prijevoza- Uprava za inspekcijske poslove;
9. Razmatranje Pisma namjere za nabavu medicinske opreme za Županijsku bolnicu u Livnu;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Upravnog odbora Agencije za
privatizaciju Hercegbosanske županije;
11.Razmatranje Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava Ciof festival izvornog folklora
„Dani kosidbe Kupres BiH 2010“;
12.Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije
provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine lignita
na lokalitetu „Čelebić“ u općini Livno, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora
dodjele koncesije i pripremanja Ugovora o koncesiji;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, određivanju i
ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem
„UGLJENINVEST“ d.o.o. Livno;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za
korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero;
15. Tekuća pitanja.

Share:

Održana 99. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 99. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada razmatrala prijedlog o osnivanju Razvojne agencije Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja prijedloga usvojen je Zaključak kojim se definira potreba osnivanja Razvojne agencije Hercegbosanske županije i ovlašćuje državna službenica u Ministarstvu gospodarstva Ivana Šimić za poduzimanje aktivnosti na osnivanju i koordiniranju Razvojne agencije Hercegbosanske županije. Od Razvojne agencije se očekuje da pripremi i implementira razvojne projekte koji će se sufinancirati iz predpristupnih fondova EU, što bi se trebalo pomoći gospodarski razvoj Hercegbosanske županije. Potpisivanjem Protokola o suradnji između Hercegbosanske i Osječko-baranjske županije dogovoreno je da će naša županija koristi ured Osječko-baranjske županije u Bruxellesu. Riječ je o uredu koji ima funkciju promoviranja županije, lobiranja i uspostavljanja kontakata s prekograničnim partnerima što je preduvjet za pristup fondovima. Ovakav ured u BiH imaju jedino kanton Sarajevo i Republika Srpska.
Vlada je razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru Rebalans Proračuna Hercegbosanske županije prema kojem ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 31. 12. 2009. godine iznose 51.304.670, 00 KM što u odnosu na Rebalans Proračuna od 55.687.818,00 KM iznosi 92,13%, a u odnosu na izvršenje prihoda i primitaka u 2008. godini manji su 10,86%. Rashodi i izdatci u 2009. godini iznosili su 52.692.370,00 KM što je u odnosu na Rebalans Proračuna izvršenje od 94, 62%, a u odnosu na izvršenje u 2008. godini 101, 74%.
Razmatrano je izvješće o izvršenju Plana Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine iznose 14.691.267,00 KM, a izvršeni su sa 24,19% u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 39,23% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine.
Ukupno ostvareni prihodi bez primitaka, u prvom kvartalu iznose 12. 263.865,00 KM i izvršeni su sa 22, 74%, a veći su za 17,07% u odnosu na prihode u 2009. godini. Ukupno ostvareni rashodni i izdatci Proračuna Županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine iznose 11.395.154,00 KM, a izvršeni su sa 18,76% u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni rashodi i izdatci manji su za 5,57% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prošle godine.

Share:

Održana 100. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada je na današnjoj sjednici uputila u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji. U Hercegbosanskoj županiji nije do sada donesen zakon kojim bi se regulirao pojam udžbenika i drugih nastavnih sredstava, uvjeti i postupak njihovog odobrenja i uporabe, prava i obveze nakladnika, te izbor udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji, a kako je to područje u isključivoj nadležnosti županije, zakonom će se konačno urediti ova materija.
U redovitu skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Srednjoj školi Drvar u iznosu od 10.000 KM za sufinanciranje rekonstrukcije navedene škole. Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu opreme prijevoza za potrebe Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije i to za veterinarsku inspekciju jedno vozilo, a za šumarsku inspekciju dva vozila u ukupnom iznosu od 50.000 KM.
Razmatran je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave i usvojen Zaključak, kojim se zadužuje Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da pripremi novi Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, sukladno dogovoru resornog ministra i načelnika općina a prema kojem razina buke ne bi smjela prelaziti 80 dB.

Usvojena je i Odluka o suglasnosti i ovlaštenju kojom Vlada daje suglasnost i zadužuje Javno pravobraniteljstvo Hercegbosanske županije da se reguliranje potraživanja jedanaest djelatnika tvrtke Petrol d.d. Ljubuški, riješi na način i u opsegu utvrđenom Rješenjem Općinskog suda u Livnu od 26. studenog 2009. godine. Riječ je o uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje spomenutim djelatnicima za razdoblje od 1.10.2005. do 31.12. 2008. godine.
Vlada je uputila i pismo namjere tvrtki Braincon Tehnologies iz Austrije za implementaciju projekta „Nabava medicinske opreme za županijsku bolnicu u Livnu“. Uz pismo namjere upućena je i specifikacija potrebne medicinske opreme.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine lignita na lokalitetu „Čelebić“ u općini Livno, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesije. Također, usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnost ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji sa poduzećem UGLJENINVEST d.o.o. Livno.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero. Visina početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni određena je u iznosu od 20.000 KM. Razmatranje točaka po rednim brojem 10. i 11. odgođeno je za sljedeću sjednicu.

Share:

Održana 98. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 98. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je vlada razmatrala i usvojila Odluku o pokretanju postupka dovršetka stambeno-poslovnog objekta, zgrada stradalnika Domovinskog rata i to za unutarnje uređenje, priključivanje potrebe infrastrukture i uređenje okoliša.Vlada je usvojila i Odluku o pokretanju postupka etažiranja stambeno-poslovnog objekta M17 u Tomislavgradu. Odlukom je odobreno pokretanje postupka uspostave vlasništva nad posebnim dijelom nekretnine-stanu i uspostava vlasništva nad zajedničkim dijelom nekretnine-zgrade stambeno-poslovnog objekta M 17 u Tomislavgradu, i to za devetnaest stanova i pet poslovnih prostora.

Razmatrano je Izvješće o radu za 2009. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO. Prema izvješću, Uprava je temeljem dogovara s predstavnicima Vlade Hercegbosanske županije, Udruga proisteklih iz Domovinskog rata i Skupštine Hercegbosanske županije riješila problematiku stambenog zbrinjavala obitelji poginulih branitelja s prve crte u općini Tomislavgrad. Temeljem izjave da umjesto stana uzimaju novac, riješena je 21 obitelj poginulih branitelja i jedan 70% ratni-vojni invalid.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o načinu raspolaganja i uporabe stambenih jedinica dovršenih stavljenih u funkciju u okviru pilot programa „Socijalno stanova u BiH“ u općini Drvar. Pravilnikom su utvrđeni način i uvjeti korištenja 40 stambenih jedinca u stambenom objektu A1 u Drvaru. Također, Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica. Pravilnikom je utvrđeno da postupak dodjele stanova u najam, kao i pravilnik u cijelosti, uvažavaju, primjenjuju i temelje se na načelima ustavnosti i zakonitosti, zabrane diskriminacije po bilo kojem osnovu, načelu jednakosti, te načelu javnosti. Vlada je usvojila i Odluku o delegiranju dva člana ispred Vlade Hercegbosanske županije u prvostupanjsko Povjerenstvo za provedbu postupka izbora najmoprimaca u okviru pilot programa „Socijalno stanovanje“ u općini Drvar.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu za 2010. godinu. Ovom Odlukom Vlada je dala suglasnost na utrošak sredstava planiranih u proračunu Ministarstva gospodarstva u iznosu od 100.000 KM. Donošenje ove Odluke potrebno je iz razloga stvaranja formalnih pretpostavki za normalno odvijanje Programa koji se aktivno provodi od 2004. godine, a ima za cilj poticanje proizvodnih i turističkih aktivnosti na području županije.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Programom su utvrđene vrste, temeljni kriteriji i način ostvarivanja novčanih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu. Razlozi za donošenje ove odluke su pomoć poljoprivrednim proizvođačima u procesu primarne poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja proizvodnje svježeg mlijeka i povećanja broja ovaca, koza, pčelinjih zajednica kao i poticanje drugih poljoprivrednih djelatnosti.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu usluga za potrebe Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom za potrebe Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije odobravaju se financijska sredstava za provedbu konkurentskog postupka javnih nabava sljedećih usluga: izrade studije izvodljivosti Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ, izrada investicijskog programa Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ, izrada građevne projektne dokumentacije Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ.

Razmatrano je i Zaključkom prihvaćeno Mišljenje o Zahtjevu za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnji vjetroparka „Široka Draga“ u općini Livno, poduzeća „IMRES SMART GREENERGY“ Livno.

Vlada je za saniranje štete od poplave u općini Drvar usvojila Odluku o izdvajanju 60.000 KM. Vlada je razmatrala informaciju o provedenom postupku zajedničkih javnih nabava koje je pripremilo Povjerenstvo za provedbu zajedničkih javnih nabava robe.

Prihvaćen je Protokol o međusobnoj suradnji Osječko-baranjske i Hercegbosanske županije. Ovim Protokolom podržava se i usklađuje uspostavljanje i razvoj suradnje između Hercegbosanske i Osječko-baranjske županije na području gospodarstva, kulture, društvenih djelatnosti, ugostiteljstva i turizma, obrazovanja, športa i znanosti, a osobito poljoprivrede. Prema Protokolu, izaslanstva dviju županija analizirat će najmanje jednom godišnje ostvarenu suradnju i ocjenjivati postignute rezultate.

Share:

Dnevni red 98. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U ponedjeljak, 17. svibnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 98. ( devedeset i osma ) sjednica Vlade.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 97. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o dovršetku SP objekta u Livnu ( zgrada stradalnika
Domovinskog rata );
3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju etažiranja SP objekta u Tomislavgradu
( zgrada stradalnika Domovinskog rata ) ;
4. Izvješće o radu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a;
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o načinu i postupku dodjele stambenih jedinica u
Objektu „A1“ u općini Drvar stavljenih u funkciju u okviru pilot programa „Socijalno
stanovanje u BiH“ Pravilnika o načinu raspolaganja i uporabe stambenih jedinica
dovršenih i stavljenih u funkciju u okviru pilot programa„Socijalno stanovanje u BiH“
i Odluke o kriterijima;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program razvoja malog
gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom
gospodarstvu za 2010. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu ;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predstavnika vlade Hercegbosanske županije
u Povjerenstvo za formiranje preliminirane rang-liste korisnika pilot programa „Socijalno
stanovanje u BiH“;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera
subvencije „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ predviđenih Proračunom
Hercegbosanske županije;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu
usluga za potrebe Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije;
11.Razmatranje Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije
za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnju vjetroparka „Široka Draga“ u općini
Livno poduzeća „IMRES SMART GREENERGY“ d.o.o. Livno;
12.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve
( Patriotska Liga );
13. Razmatranje Informacija o provedenom postupku zajedničkih javnih nabava robe;
14. Tekuća pitanja.