Urednik

Share:

Završena javna rasprava

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša provelo je javnu raspravu o nacrtu Zakona o prostornom uređenju i nacrtu Zakona o građenju. Kako je kazao ministar Hikmet Hodžić javna rasprava je održana u svim općinama Hercegbosanske županije, a raspravi su nazočili predstavnici općinskih vlasti i zainteresirane osobe.

Ministar je dodao da će nakon što sudionici u raspravi dostave svoje primjedbe u roku od 15 dana, Ministarstvo uraditi prijedloge navedenih zakona i uputiti ih u daljnju proceduru.

Share:

Žurno napraviti reviziju poslovanja Tušnice

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac, ministar gospodarstva Vlatko Zrlić, pomoćnik ministra za rudarstva Mate Šiško, zastupnik u županijskoj skupštini Josip Perić održali su danas sastanak s federalnim ministrom energetike, rudarstva i industrije Vahidom Hećom i njegovim suradnicima, direktorom Elektroprivrede HZ HB Matanom Žarićem i predstavnicima RU Tušnica o rješavanju pitanja rudnika ugljena Tušnica. Nakon analize trenutačnog stanja u rudniku dogovoreno je da RU Tušnica dostavi županijskoj vladi i Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije dokumentaciju o rudniku, poput bilance stanja i bilance uspjeha poduzeća, strukture radne snage, popisa raspoložive radne snage i slično, te da se žurno pristupi provođenju revizije poslovanja RU Tušnica. Ministar Hećo je dodao da će Federalno ministarstvo izdvojiti financijska sredstava na ime jednokratne pomoći rudniku Tušnica.
Nakon provedene revizije dogovorit će se daljnje aktivnosti vezane za rješavanje problema poslovanja rudnika ugljena Tušnica. Direktor Elektroprivrede HZ HB Matan Žarić istaknuo je da je za Elektroprivredu ekonomski neisplativo preuzimanje rudnika, ali da će se postupiti po Odluci Federalne vlade jer je Vlada FBiH vlasnik obiju elektroprivreda.
Također, direktor Žarić je istaknuo energetski značaj ovog područja koji može biti i okosnica razvoja cijele županije. S obzirom da se u javnost dosta raspravlja o Odluci federalne Vlade o gradnji termoelektrane u Kongori, ministar Hećo je istaknuo da će Federalno ministarstvo organizirati okrugle stolove o termoelektrani kako bi se javnosti predstavile dobre i loše strane izgradnje jednog takvog objekta.

Naglašeno je da se termoelektrana ne može graditi bez suglasnosti lokalne zajednice, a kako bi se stekao uvid o tome kako izgledaju termoelektrane u Europi, ministar Hećo je istaknuo da će federalno ministarstvo organizirati posjet političkih predstavnika i novinara Kölna gdje također postoji termoelektrana. Dodao je da je izuzetno važno da ljudi stvore realnu sliku o izgradnji suvremenih termoelktrana.

Share:

Dan narcisa

U povodom dana oboljelih od karcinoma dojke-Dana narcisa, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat izjavio je da je brza i efikasna dijagnostička procedura Projekta ranog otkrivanja neoplazme dojki, krajnji cilj smanjenja mortaliteta odnosno sprečavanja daljeg širenja bolesti. Time se želi postići poboljšanja kvalitete života svih žena na razini cijele Županije. Mamografija i ultrazvučni pregled neophodni su u cjelokupnoj dijagnostici fertilnog doba žena u cilju brzog otkrivanja karcinoma dojke. Ove godine sponzor Dana narcisa na području Hercegbosanske županije je županijsko ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

Share:

Demanti Urbanističkog zavoda RS

S obzirom da se u pojedinim medijima pojavio članak, preuzet iz lista „Glas Srpske“, u kojem se navode netočni podaci koji se odnose i na Vladu Hercegbosanske županije, u prilogu objavljujemo originani demanti Urbanističkog zavod RS upućen Glasu Srpske, u kojem je i objavljen sporni članak. DEMANTI URBANISTIČKOG ZAVODA RS

U izdanju «Glasa Srpske» od 23.03.2010. objavljen je članak po naslovom «Ne zna se gdje je nestalo uplaćenih 150.000 KM» koji je napisao vaš novinar Goran Maunaga. U tekstu je, između ostalog, navedeno sljedeće: «U Urbanističkom zavodu RS nema traga novcu koji je Ministarstvo građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoline Vlade Livanjskog kantona tom preduzeću uplatilo za izradu prostornog plana na osnovu ugovora vrijednog 248.000 KM. U Zavodu je “Glasu Srpske” potvrđeno da u tom preduzeću niko ne zna šta je s tim novcem, koji je trebalo da od prije godinu i po, kada je potpisan ugovor bude uplaćivan, uz 20 odsto avansa, u 24 mjesečne rate od po 9.500 KM.»
S obzirom na niz netačnih navoda, molimo Vas da – u skladu sa odredbama o javnom informisanju – ovaj demanti u cjeline objavite u Vašem listu. Sredstva po ugovoru o izradi Prostornog plana Hercegbosanske županije su uplaćena na račun Urbanističkog zavoda RS, a.d. od strane Vlade Hercegbosanske županije (Livanjskog kantona). Riječ je ukupno o 168640 KM – avans u iznosu od 49600 KM (20 %) i 12 mjesečnih rata u ukupnom iznosu od 119040 KM (mjesečna rata u iznosu od 9920 KM). Netačna je tvrdnja da u Urbanističkom zavodu RS «niko ne zna šta je sa tim novcem». U našoj finansijskoj službi postoje dokazi o uplati ovih sredstava, u šta se vaš novinar može konkretno uvjeriti. Inače, ugovorom je predviđeno da se plaćanje ovog posla izvrši na sljedeći način: 20 % kao beskamatni avans, a ostatak naknade u 20 jednakih mjesečnih rata. Ova dinamika plaćanja odgovara nivou završenog posla na izradi ovog prostorno – planskog dokumenta. Urbanistički zavod RS, a.d. je kao nosilac izrade plana uradio nacrt Studije ranjivosti prostora Hercegbosanske županije i nacrt Prostorne osnove Prostornog plana Hercegbosanske županije. Trenutno radni tim postupa po primjedbama na ova dva dokumenta i planirano je da početkom sljedećeg mjeseca Vlada Hercegbosanske županije usvoji oba ova dokumenta, nakon čega bi se pristupilo izradi prednacrta Prostornog plana Hercegbosanske županije.

Orginalni dopis- demanti UZ RS možete vidjeti ovdje

Share:

Održan satanak o reformi zdravstva u FBiH

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBIH organiziralo je danas u zgradi Vlade prezentaciju reforme zdravstvenog sektora u FBiH. Riječ je o reformi zdravstvenog sektora u FBiH koja ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti rada, jačanje financijske održivosti i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako je pojasnio ministar Horvat reforma zdravstva utemeljena je na jačanju primarne zdravstvene zaštite u sklopu koje je naglašena potreba uvođenja obiteljske medicine. Ministar Horvat izjavio je da se evaluacijom reforme iz sektora primarne zdravstvene zaštite želi napraviti analiza napretka u pogledu uvođenja i implementacije modela obiteljske medicine kao i revidiranje postojećih kapaciteta tehničkog karaktera odnosno ljudskih resursa kvalificiranog osoblja u zdravstvenoj zaštiti. Današnjem sastanku nazočili su ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo FBiH dr. Zlatko Vučina, ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje, ravnatelji domova zdravlja Hercegbosanske županije, te specijalista obiteljske medicine dr. Henrieta Hodžić .

Share:

Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac nazočio energetskom forumu

U organizaciji Vlade FBiH jučer je u Sarajevu u održan energetski forum „Izgradnja elektroenergetskih objekta u FBIH – prva faza“, kojem je nazočio i predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac.Predsjednik Vlade dr. Rimac je izjavio da su na forumu prezentirani objekti koji će se graditi u FBiH, a značajan dio investicija realizirat će se na području Hercegbosanske županije.Rimac je dodao da je upravo zbog toga zabrinjavajuća činjenica da spomenutom skupu nisu nazočili predstavnici svih razina vlasti. U stanci foruma predsjednik Vlade dr. Rimac dogovorio je sastanak s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vahidom Hećom na kojem će se pokušati pronaći rješenje za RU Tušnica. Sastanak će se održati u sljedećih sedam dana u Livnu.

Share:

Proširiti djelatnosti u zdravstvenim ustanovama

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat uputio je pismeni dopis Upravnom vijeću i ravnatelju Doma zdravlja Drvar u kojem je zatražio elaborat o povijesti organizacije zdravstvene zaštite u vrijeme postojanja Regionalnog centra i Opće bolnice u Drvaru. Ministar Horvat je istaknuo da je drvarski Dom zdravlja bio regionalni zdravstveni centar i opća bolnica u kojoj se liječilo stanovništvo općina Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo. S obzirom da i dalje postoje potrebe stanovništva spomenutih općina za zdravstvenim uslugama, ministar Horvat je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije pokrenuo inicijativu koja ima za cilj proširenje djelatnosti u Domu zdravlja. Proširenje bi se odnosilo na organiziranje dnevne bolnice odnosno stacionara za dnevni smještaj bolesnika. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi prognanih poduzet će slične inicijative i u drugim zdravstvenim ustanovama.

Share:

Zakon osigurava bolju zaštitu poljoprivrednog zemljišta

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Hercegbosanske županije usvojen je na Skupštini održanoj 26.2. 2010. godine. Pomoćnica ministra za poljoprivredu Ankica Čečura je pojasnila da se donošenjem ovog Zakona osigurava temelj za bolju zaštitu poljoprivrednog zemljišta kao dobra od općeg interesa.“Zakon sprječava korištenje zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, regulira se promet, zakup i koncesija, čime se osiguravaju preduvjeti za optimalno korištenje poljoprivrednog zemljišta“-kazala je Čečura.

Čečura je dodala da je s obzirom na ograničene površine poljoprivrednog zemljišta, učinkovito iskorištavanje poljoprivrednih površina jedan od važnih preduvjeta za razvoj sektora poljoprivrede.

Share:

Prostor Hercegbosanske županije značajno zagađen minama

Prema podacima Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske najviše površina pod minama je u kupreškoj općini 52,58 km?, Glamoču 39,70 km?, Bosanskom Grahovu 28,44 km?, Drvaru 22,24 km?, Tomislavgradu 17,73 km? i u livanjskoj općini 13,72km?. Kako je kazao Frano Laštro direktor Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije do sada je razminirano oko 3,85 km? prve i druge kategorije, odnosno prostori koji su naseljeni i gdje je predviđen povratak raseljenih osoba, te poljoprivredno zemljište i infrastrukturni objekti. Sumnjive površine na mine treće kategorije označene su znakovljem o opasnosti od mina. Laštro je dodao da je prostor Hercegbosanske županije značajno zagađen raznim vrstama NUS-a. Tijekom prošle godine timovi civilne zaštite koji rade na prostoru Hercegbosanske županije u općini Glamoč razminirali su manualnom metodom ukupno 24.523 m? i uklonili 127 komada kazetnih bombi, tzv. zvončića.