Urednik

Share:

Održana 71. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Na Javni poziv raspisan 11. lipnja 2019. godine prijavile su se 43 udruge, a 35 prijava je stiglo pravodobno i ispunjavale su uvjete Javnog poziva. Ukupan iznos za sufinanciranje projekta ekoloških udruga za tekuću godinu iznosio je 30.000,00 KM.

Donesen je Zaključak nakon analize da Vlada Hercegbosanske županije zatraži žurno u roku od 7 dana očitovanje Federalnog ministarstva financija, Ministarstva financija Hercegbosanske županije, Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva pravosuđa Hercegbosanske županije o zahtjevu Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije. Očitovanja će se naći na prvoj sljedećoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije što bi trebalo poslije biti okvir za pregovore sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o stavljanju izvan snage kao i Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje dr. Ivanke Živković specijaliste ginekologije i opstetricije za ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad na mandatno razdoblje od 4 godine.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM SPP „ŽAGALO-COM“ iz Drvara kao financijska pomoć za održavanje proizvodnje jaja na navedenoj farmi dok traje karantena zbog sumnje na salmonelozu peradi. Sredstva će biti osigurana sukladno Odluci iz tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

 

 

Share:

Održano sportsko natjecanje učenika osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije

U organizaciji Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije danas je u Livnu održano 7 po redu sportsko natjecanje učenika osnovnih škola Hercegbosanske županije. Učenici su se natjecali u nogometu (muškarci), košarci (muškarci), košarci (žene) i odbojci (žene).

U natjecanju učenica u odbojci najbolja je bila ekipa OŠ „Ivana Gorana Kovačića“ iz Livna, drugo mjesto zauzela je OŠ „ fra Lovro Karaula, dok su treće mjesto osvojile odbojkašice OŠ „Ivana Mažuranića“ iz Tomislavgrada.

U nogometu prvo mjesto osvojila je OŠ „fra Lovro Karaula“ iz Livna, drugo mjesto pripalo je OŠ „Ivana Gorana Kovačića“ iz  Livna, a treće OŠ „Glamoč“.

U muškoj konkurenciji u košarci najbolja je bila ekipa OŠ „Ivana Mažuranića“ iz Tomislavgrada, drugo mjesto osvojila je OŠ “Drvar” iz Drvara, dok je treće mjesto pripalo je OŠ “fra Miroslava Džaje” iz Kupresa.

U košarci za žene prvo mjesto pripalo je OŠ „fra Lovro Karaula“ iz Livna. drugo mjesto osvojila je OŠ „ Ivana Mažuranića“ iz Tomislavgrada, dok je treće mjesto pripalo košarkašicama OŠ „Ivana Gorana Kovačića“ iz Livna.

U sportskom natjecanju  sudjelovalo je  ukupno 300 djece od 5. do 9 razreda. Najuspješnijim ekipama  uručene su prigodne nagrade.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije osiguralo je financijska sredstva za održavanje ovog natjecanja, uključujući i besplatan prijevoz učenika.

Share:

Dnevni red 71. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 26. studenoga 2019. godine u 9 sati održat će se 71. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 70. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage;
6. Tekuća pitanja

Share:

Održan radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije BiH jučer je u hotelu B&M Livno održalo radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „ Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u obitelji“ uz predstavnike OESS-a

Milan Mihaljević, pomoćnik ministrice Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ,  pozdravio je nazočne u ime resornog Ministarstva. Kazao je, među ostalim, da se na ovom sastanku predstavlja druga faza programa u sklopu kojeg je prezentirana aktivnost projekta pod nazivom “ Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u obitelji“. Istaknuo je kako je na 69. sjednici Vlade Hercegbosanske županije usvojen Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije za period od 2019.-2020. godine.

Predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović nazočnima je  predstavila spomenuti projekt. Rekla  je kako isti ima za cilj nastaviti dosadašnje aktivnosti Koordinacijskih tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova. Realizacija aktivnosti ovog projekta u Hercegbosanskoj županiji planirana je  za razdoblje od studenog 2019. godine do prosinca 2020. godine i obuhvaća podršku radnim sastancima koordinacijskih tijela i multisektorskih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje i podršku. Također je naglasila kako će Gender Centar  organizirati konferenciju na Federalnoj razini gdje će biti prezentirana iskustva i stanje nasilja u obitelji u svih 10 županija Federacije BiH.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji, te članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije,  grada Livna i predstavnici OESS-a.

Share:

25. studenoga 2019. godine neradni dan u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da je ponedjeljak, 25. studenog 2019. godine, neradni dan u Hercegbosanskoj županiji u kojem poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade, sukladno obavijesti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Share:

Vlada donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu

Na svojoj 70. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019. godine,  Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Svrha godišnjeg izvješća o razvoju županije je da pruži pregled ostvarivanja razvojnih ciljeva i provedbe Strategije, ali i da prati stupanj razvijenosti županije. Izvješćem se prate osnovni makroekonomski pokazatelji u županiji, te stupanj provedbe mjera definiranih integriranom strategijom razvoja.

Izvješće se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi  na stupanj provedbe i ispunjenosti razvojnih mjera i postignuće ciljeva definiranih u Strategiji, a drugi dio se odnosi na praćenje makroekonomskih pokazatelja razvijenosti županije.

Svrha praćenja je da se na temelju izvještaja iniciraju postupci revizije ili ažuriranja trogodišnjeg akcijskog plana ukoliko je potrebno, odnosno da se upravlja razvojem kroz integriranu Strategiju  te radi na ažuriranju i revidiranju čim se ukaže potreba za istim.

Planiranje i upravljanje razvojem proces je kojega mnogi u društvu ali i veliki broj ljudi u administracijama nisu još uvijek svjesni a ni za njega spremni.

Kako se može vidjeti u podacima dostavljenim od strane nadležnih institucija, ukupna vrijednost provedenih projekata u 2018. godini  iznosi 13.401.578 KM, od čega  SC 1 6.206.261 KM, SC 2 2.673.758 KM i za SC 3 4.521.559 KM.

Od ukupno  planiranih sredstava prema izvorima financiranja u SC1  vlastita sredstva su 5.895.725 KM, drugi proračunski izvori  i EU fondovi 310.536; SC 2  vlastita  sredstva iznose 616.663 KM ostali 2.057.095 KM a SC 3 vlastiti 4.504.670 KM  a ostali i EU 16.889 KM.

Realizacija financijskih sredstava u postotcima iznosi 82% ukupno, te za SC 1 iznosi 96,4%, SC2 55,1% i SC3 89,4% , dok je po broju  aktivnosti realizirano 80 % ukupno planiranih aktivnosti.

Kompletan Izvještaj o razvoju za 2018. godinu možete naći u rubrici dokumenti Strategije razvoja ili OVDJE.

Share:

Obavijest o održavanju natjecanja učenika osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i ove godine organizira sportsko natjecanje učenika osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije. Natjecanje će se održati u petak, 22. studenog 2019. godine u Livnu s početkom u 9 sati, a učenici će se natjecati u slijedećim sportovima i na slijedećim lokacijama:

  • Nogomet – muškarci (Sportska dvorana „Dalibor Perković – Dali“ Livno),
  • Košarka – muškarci (Srednja ekonomska škola Livno),
  • Košarka – žene (Srednja ekonomska škola Livno),
  • Odbojka – žene (OŠ „Fra Lovro Karaula“ Livno).

Za sve škole koje imaju prijavljene ekipe za ovo natjecanje bit će osiguran prijevoz, a najuspješnijim ekipama bit će uručene prigodne nagrade.

Share:

Održana 70. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na svojoj 70. sjednici Vlada Hercegbosanske županije danas je donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u bruto iznosu od 579,25 KM. Ova Odluka vrijedi do 31. prosinca 2020. godine, a osnovica iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine. Povećanje plaća korisnicima Proračuna prema ovoj Odluci iznosi 5%, a ovo je drugo povećanje plaća korisnicima Proračuna za vrijeme aktualne Vlade Hercegbosanske županije. Usvojen je i Naputak Ministarstva financija Hercegbosanske županije za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava u 2020. godini.

Vlada je donijela također Odluku o visini novčane naknade korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za topli obrok za fiskalnu 2020. godinu. Na temelju te Odluke uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu tijekom rada od 8,00 KM za svaki dan proveden na radu, a Odluka vrijedi do 31. prosinca slijedeće godine. Visina novčane naknade iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM, a sve na temelju dospjelih prijava. Isto tako na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donijeta je Odluka o odobravanju 10.000,00 KM iz tekuće pričuve u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Ministarstvu znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za isplatu jednokratne pomoći JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar za obilježavanje manifestacije.

Na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu iznose 16.342.669,00 KM za ukupno 51 aktivnost u sva tri cilja. Za SC 1. Konkurentno gospodarstvo/intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti planirano je 6.435.562,00 KM, za SC 2. Poboljšana komunalna infrastruktura i zaštita okoliša 4.848.872,00 KM i za SC 3. Razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvaliteta života 5.058.235,00 KM. Ukupno realizirana sredstva u 2018. godini su 13.401.578,00 KM od čega 1. SC 6.206.261,00 KM, 2. SC 2.673.758,00 KM i za 3. SC 4.521.559,00 KM. Od ukupno utrošenih sredstava prema izvorima financiranja vlastita sredstva čine 11.017.058,00 KM dok su drugi proračunski izvori i EU fondovi 2.384.520,00 KM. Od ukupno 41 provedene aktivnosti 17 je provedeno kroz Strateški cilj 1, 7 je provedeno u strateškom cilju 2 i 17 u cilju 3. Od ukupnog broja projekata 4 projekta su financirana iz ostalih izvora financiranja, a riječ je o tri projekta iz programa UN za razvoj (UNDP), za okoliš – UNEP i za hranu i poljoprivredu – UNFAO dok se jedan projekt sufinancira iz sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 2.384.520,00 KM. Realizacija ukupno ostvarenih/planiranih sredstava za 2018. godinu u postotku iznosi 82%.

Poslije razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o radu povjerenstva Programa javnih investicija HBŽ.

Također tijekom sjednice primljena je k znanju Informacija o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. U jednom dijelu sjednice doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar. Donesena su i rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća toga Doma zdravlja. U tom kontekstu donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč.

 

 

Share:

Izrada plana gospodarenja mrkim medvjedom na uzgojnom području „Plješevica-Vitorog“

U ponedjeljak 11.studenoga 2019. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan je sastanak u svezi sa problematikom uzgojnog područja mrkog medvjeda „Plješevica – Vitorog“ i nastalih šteta od medvjeda na području Hercegbosanske županije.

Na održanom sastanku su bili predstavnici Ministarstva HBŽ, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona.

Ministar Ivica Brešić je predstavljanjem teme sastanka dao uvodne riječi o predmetnoj problematici, o štetama počinjenim od strane mrkog medvjeda koje su postale gotovo svakodnevnica na području Hercegbosanske županije. Napomenuo je da  se Hercegbosanska županija nalazi na Uzgojnom području medvjeda „Plješevica-Vitorog“, a korisnici lovišta nemaju odobrenje za odstrel medvjeda koje izdaje Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zbog nepostojanja zajedničkog plana gospodarenja mrkim medvjedom na uzgojnom području.

Resorni ministar je iznio podatke o povećanju o broju šteta od mrkog medvjeda u 2019. godini iz čega se vidi da se broj šteta povećao  2 do 3 puta u odnosu na prethodne godine, što nam govori da se povećalo brojno stanje navedene divljači. Isto tako navodi da je žurno potrebno rješavanje toga problema kako ne bi došlo do situacije da se ugrozi ljudski život jer se medvjed spustio i u gradska naselja posebno u gradu Kupresu. Na prethodnom sastanku s federalnim ministarstvom donesen je zaključak da je jedino moguće rješenje i da je istu potrebno uraditi u što kraćem roku.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Sulejman Kulenović izražava zadovoljstvo zbog inicijative za izradu Plana gospodarenja mrkim medvjedom te će njihov predstavnik omogućiti podatke za izradu istog.

Pomoćnica ministra Srednjobosanskog kantona podržava izradu plana gospodarenja na području cijelog uzgojnog područja preko radne grupe koju bi predstavljali zastupnici sva 3 (tri) ministarstva a podatci bi se koristili na temelju godišnjih planova korisnika lovišta.

Nakon kraćih konzultacija i rasprave svi sudionici donijeli su zaključke:

  1. Da se za privremeno rješenje izradi plan gospodarenja mrkim medvjedom za uzgojno područje Plješevica – Vitorog na temelju podataka iz godišnjih Planova gospodarenja svih korisnika lovišta (unutar gore navedenog uzgojnog područja) te da se podaci tabelarno slože sukladno planiranom  i odobrenom odstrelu medvjeda iz godišnjih planova gospodarenja. Izrađeni Plan zatim dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tražeći SUGLASNOST na isti, sukladno zaključcima sa sastanka održanog 24. listopada 2019. godine.
  2. Da se kao dugoročno RJEŠENJE; Istodobno, pismeno i zajednički od Federalnog ministra zahtjeva izmjena Rješenja o Uzgojnim područjima.