Urednik

Share:

Isplaćen doplatak za djecu za travanj 2018. godine

Ministarstvo financija u Vladi Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih danas, 25. svibnja 2018. godine isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije za mjesec travanj tekuće godine.

Ukupan broj djece koji su ostvarili pravo na dječji doplatak u mjesecu travnju je 5689. Mjesečni doplatak za svako dijete iznosi 30,00 KM.

Ukupan doplatak za djecu za mjesec travanj 2018. godine iznosi 175.770,00 KM.

 

Share:

U uporabi ostaju isti udžbenici i priručnici i za školsku 2018./2019. godinu

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava roditelje polaznika u prvi razred osnovne škole da će i ove godine za njih biti osigurani besplatni udžbenici.

Ministarstvo je u ovogodišnjem Proračunu za ovu namjenu osiguralo 25.000 KM kako bi sve prvašiće početkom nove školske godine dočekali besplatni udžbenici na školskim klupama.

Također, uz podršku viših razina vlasti, Ministarstvo će osigurati besplatne udžbenike za učenike koji su u stanju socijalne potrebe za učenike petih razreda.

Isto tako, Vlada Hercegbosanske županije je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama, a prema kojoj udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku 2016./2017. godinu ostaju u uporabi i za školsku 2018./2019. godinu, što je već treću godinu zaredom kako se koriste isti udžbenici.

Share:

Javni poziv za prijavu projekata udruga građana Hercegbosanske županije iz oblasti rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata udruga građana koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu iz oblasti rada, zdravstva i socijalne skrbi i prognanih.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 8. lipnja 2018. godine.

Sve druge informacije vezane za Javni poziv možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

Share:

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić održao sastanak s predstavnicima FIPA-e

Nastojanja i mjere na području gospodarstva istaknula su se u uvodnom dijelu sastanka, tijekom kojega je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić predstavio novi Program subvencioniranja kamata na investicijska ulaganja planiran za 2018. godinu.  Izražena je zahvala predstavnicima Agencije za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini  na iniciranju ovakve vrste službenog susreta, tijekom kojega se razgovaralo o osnivanju Razvojne agencije Hercegbosanske županije kao i o funkcioniranju Gospodarske komore.

Zamjenica direktora agencije FIPA-e Damirka Mioč, u pratnji svojih kolega i suradnika, naglasila je potrebu konkretnije suradnje s FIPA-om s ciljem bolje promocije i iskoristivosti potencijala ove županije na domaćem i inozemnom tržištu. Usuglašeno je poduzimanje konkretnih koraka kroz suradničku mrežu, a koji bi se temeljili na energetskom sektoru, obnovljivim izvorima energije, koncesijama, poljoprivredi i turizmu. U tom smjeru u planu je organizacija Konferencije kojom bi se predstavile sve potencijalne ideje i rješenja, te mogućnosti iz sektora stranih ulaganja u Hercegbosansku županiju.

Share:

Isplaćena sredstava korisnicima jednokratnih pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, korisnicima stalnih novčanih pomoći, civilnim žrtvama rata i porodiljne naknade za travanj 2018. godine

Danas, 24. svibnja 2018. godine Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je za mjesec travanj 2018. godine na ime porodiljnih naknada 88.129,59 KM za 125 rodilja koje su u radnom odnosu, a na ime 183 neuposlene rodilje isplaćeno je 21.475,00 KM.

Za mjesec travanj stalne novčane pomoći za 702 osobe na području Hercegbosanske županije isplaćen je iznos od 70.200,00 KM  a za jednokratne novčane pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe isplaćeno je 5.000,00 KM. Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje u iznosu od 14.230,62 KM. Za isti mjesec na ime 82 civilne žrtve rata na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 25.924,90 KM.

 

Share:

Održana 40. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja u 2018. godini u iznosu od 1.500.000,00 KM u svrhu financiranja kapitalnih investicija u oblasti cestogradnje Županije. Ugovorni organ u postupku javne nabave za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije u 2018. godini je Ministarstvo financija, sukladno s Odlukom Skupštine Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti za pokretanje postupka po osnovu kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta, broj 01–02–21.2/18 od 7. svibnja 2018. godine.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pregled materijalno-financijskoga poslovanja i Izvješće o radu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Na sjednici Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje, broj: 7-11/18 od 20.travnja 2018.godine kojom je privremeno Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje imenovalo Jadranku Bošnjak iz Širokog Brijega za ravnatelja Zavoda.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke o držanju pčela. Razlozi za donošenje ove Odluke temelje se na činjenici da postojeća Odluka o držanju pčela nije regulirala mogućnost obilježavanja pojedinačnih pčelinjih društava. Naime, obilježavanjem pčelinjih društava na području Hercegbosanske županije dobiva se realno brojno stanje pčelinjih društava, te se na taj način ova oblast stavlja pod kontrolu državnog sustava, napose poticaja.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija vezana za projekt CAN.

Donijeta je i Odluka u kojoj se daje suglasnost za imenovanje Sanele Popović iz Livna na dužnost ravnateljice Gimnazije Livno na mandatno razdoblje od 4 godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije i Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanja suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije.

Share:

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce G. Berton posjetio Vladu Hercegbosanske županije

Prvom radnom posjetu Šefa Misije OSCE-a u BiH, Bruca G. Bertona Hercegbosanskoj županiji nazočili su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić, ministar unutarnjih poslova Darinko Mihaljević,  ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić, šef Regionalnog ureda u Drvaru Misije OSCE-a u BiH Martino Bianchi, kao i najbliži suradnici. Današnji sastanak, na kojemu je tema bila upoznavanje s ambasadorom Bertonom,  obuhvatio je ključna i aktualna društveno-politička pitanja.

U svom osvrtu na rad ovog saziva Vlade Hercegbosanske županije, predsjednik Vlade Ivan Jozić istaknuo je prioritetna usmjerenja razvoja gospodarstva kao osnove opstanka stanovništva na ovim prostorima, između ostaloga sastanke s gospodarstvenicima i mjere poticanja ulaganja u gospodarske projekte. Kvalitetna suradnja s nižim razinama vlasti rezultira pomacima i na drugim područjima, prvenstveno socijalno-ekonomskoj kategoriji uvođenjem dječjeg doplatka i obrazovanju gdje je Hercegbosanska županija izdvojen primjer poštivanja pripadajućih zakonskih odredbi o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, istaknuo je ministar Petar Galić. Upravo su nastojanja za smanjenje diskriminacije i segregacije, uvođenje zajedničkog sustava obrazovanja prioritetno pitanje na kojemu je nužno raditi na razini cijele Bosne i Hercgovine, naglasio je ambasador Berton.

Politička stabilnost, stupanj suradnje među političkih strankama, te nužnost izmjene zakonskih propisa na svim razinama, samo su neke od tema koje su se izdvojile u razgovoru, a za koje su iz OSCE-a iskazali svoj interes. Nastavno na trenutnu situaciju na terenu ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Darinko Mihaljević ukazao je na problem migrantske krize, te uputio jasan stav predstavnicima ove Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi o problemu illegalnog ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu, pa tako i Hercegbosansku županiju, naglasivši nužnost primjene EU principa u postupanju kako bi se u zakonskim okvirima zaštitilo lokalno stanovništvo. Iz OSCE-a su najavili daljnje aktivnosti oko ovoga i svih ostalih pitanja, te je u zaključnom dijelu sastanka upućena zahvala Vladi Hercegbosanske županije za dosadašnju kvalitetnu i dobru suradnju, nadajući se nastavku i u nadolazećem razdoblju.

Share:

Obavijest o polaganju stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava zdravstvene ustanove u Hercegbosanskoj županiji da je polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme zakazano dana 1. lipnja 2018. godine (petak) u 12,00 sati u  zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu.

Prijave za polaganje stručnih ispita podnose se u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Tomislavgrad do 31. svibnja 2018. godine kod tajnice Povjerenstva.

Sve dodatne informacije možete preuzeti OVDJE  ili u rubrici dokumenti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

 

Share:

Dnevni red 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 23. svibnja 2018. godine u 9.30 sati održat će se 40. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pregled materijalno-financijskoga poslovanja i Izvješće o radu Zavoda  upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja  do 31. ožujka 2018. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik  o dopuni  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja  u 2018. godini;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o držanju pčela;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – za organizaciju natjecanja iz geografije za učenike srednjih škola Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje Informacije vezane za projekt CAN;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava- za sufinanciranje humanitarno-dobrotvorne večere „6. večeri Posavine u Hercegovini“;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Livno;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje ekskurzije učenika i nastavnika (za nacionalnu skupinu predmeta;
14. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli sredstava za nabavu ortopedskih pomagala Žarku Bošnjaku;
16. Tekuća pitanja