Urednik

Share:

Uručene Aplikacije za proaktivno praćenje provođenja antikorupcijskih strategija i akcijskih planova

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) jučer je u Sarajevu uručila Aplikaciju za proaktivno praćenje provođenja antikorupcijskih strategija i akcijskih planova predstavnicima timova za borbu i sprječavanje korupcije koji djeluju na razini F BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i županija.

Nakon ceremonije, a s ciljem jačanja međusobne suradnje i planiranja budućih aktivnosti, održan je četvrti koordinacijski sastanak kojem su nazočili predstavnici APIK-a i antikorupcijskih timova. Uručivanje računalne aplikacije izvršio je direktor Agencije za  prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH, Hasim Šabotić.

Share:

U Livnu održan SAR (search and rescue) tečaj za pripadnike GSS Hercegbosanske županije

Od 8. do 10. prosinca 2017. godine u organizaciji Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) sa GSS Hercegbosanske županije kao domaćinom u Livnu je održan tečaj za spašavatelje tragače. Na tečaju su sudjelovali spašavatelji i suradnici GSS Hercegbosanske županije iz Kupresa, Glamoča, Tomislavgrada, Livna, pripadnici specijalne policije MUP a HBŽ,  članovi HGSS Posušje i članovi PD Cincar Livno. Tečaj su uspješno završila 33 buduća spašavatelja tragača.

Na tečaju je sudjelovalo šest instruktora GSSuBiH, te su održana predavanja, demonstracije i praktične vježbe iz moderne teorije potrage: tragovi i dokazi, baza potražne akcije, što svaki spašavatelj treba znati o potragama, brifing i debrifing, vođa potražnoga tima, upitnik o nestaloj osobi, procjena hitnosti, orijentacija i topografija, digitalna kartografija, rad sa gps uređajima, rad sa potražnim psima i osnove medicine gorskog spašavanja.

U nedjelju 10. prosinca GSSuBiH je po prvi put održao polaganje za zvanje spašavatelj tragač koji je uspješno položilo deset članova GSS HBŽ te dobilo licencu. Ispit se sastojao od pismenoga i usmenoga djela, te rada simulacije potrage na terenu u koju su bili uključeni i ostali polaznici tečaja i sa kojom je ovaj tečaj uspješno završio.

 

Share:

Od ponedjeljka 11. prosinca 2017. godine GP Vaganj u funkciji međunarodnog graničnog prijelaza za prijevoz putnika

Na sjednici 6. prosinca 2017. godine Mješovito povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima donijelo je Odluku o privremenom međunarodnom prometu putnika preko stalnog Graničnog prijelaza za pogranični promet Bili Brig-Vaganj.

Ovom Odlukom odobrava se privremeni međunarodni promet putnika preko ovog stalnog graničnog prijelaza.
Spomenuta Odluka stupa na snagu u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine.

Početkom sljedećeg tjedan bit će poduzete daljnje  proceduralne i pravne radnje na izmjeni Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom prometu kako bi se Granični prijelaz Vaganj prekategorizirao u stalni međunarodni granični prijelaz za prijevoz putnika, jer su se stekli uvjeti za ovu razinu graničnog prijelaza.

Realizacija ovog cilja dogovorena je na sastanku u zgradi Vlade Hercegbosanske županije 12. rujna 2017. godine kojem su nazočili najviši dužnosnici hrvatskog naroda na entitetskoj i državnoj razini, predsjednika Vlade Hercegbosanske županije i ministara u Vladi, te gradonačelnika Livna i načelnika općine Tomislavgrad.

Share:

Objava Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava, mjesnih zajednica i udruga s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije sukladno točki 3. Programu utrošku sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 18.12 2017. godine.

Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije i obrazac za prijavu projekta/programa na Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Isplaćen preostali dio sredstava po sudskim presudama za tekuću godinu

Ministarstvo financija u Vladi Hercegbosanske županije u srijedu, 6. prosinca 2017. godine isplatilo je preostali dio sredstava po sudskim presudama za tekuću godinu.

Ukupno planirana sredstva za isplatu u 2017. godini po tom osnovu iznosila su 300.000,00 KM.

Isplata sredstava po sudskim presudama odnosila su se najviše na pravomoćne, izvršne sudske presude iz ranijeg razdoblja po raznim osnovama, a u najvećoj mjeri su se odnosile na tužbe djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije radi neplaćanja rada noću, blagdanima i prekovremenih sati.

Share:

Za mjesec listopad 2017. godine isplaćena sredstva korisnicima stalnih novčanih pomoći, porodiljne naknade i civilnim žrtvama rata

Početkom mjeseca prosinca tekuće godine Ministarstvo financija u suradnji sa Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je sredstva za mjesec listopad 2017. godine korisnicima stalnih novčanih pomoći, porodiljne naknade i civilnim žrtvama rata.

Za isplatu stalnih novčanih pomoći za 656 osoba na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 65.600,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe iznos od 5.000,00 KM. Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje u iznosu od 12.846,00 KM.

Za listopad mjesec ove godine na ime porodiljnih naknada isplaćeno je 84.750,00 KM za 126 rodilja koje su u radnom odnosu, a na ime 175 neuposlenih rodilja na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 22.000,00 KM. Za isti mjesec na ime 82 civilne žrtve rata na prostoru Hercegbosanske županije isplaćeno je 26.030,40 KM.

Share:

Okrugli stol o suradnji predstavnika medija i Tima za borbu protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji

U organizaciji Vlade Hercegbosanske županije i OESS-a u Bosni i Hercegovini u četvrtak 7. prosinca 2017. godine u Hotelu BM u Livnu održan je okrugli stol o suradnji između predstavnika medija i Tima za borbu protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji.

Predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije, Adis Čoban predstavio je Strategiju za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije od 2016. – 2019. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016. – 2019. godine.

Predstavnici medija upoznati su s aktivnostima Tima za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije, preprekama s kojima se suočavaju, dostignućima i planovima za budući rad, kao i definicijama o suradnji između predstavnika medija i Tima za borbu protiv korupcije.

Na sastanku je zaključeno da će se relevantni dokumenti za borbu protiv korupcije ( Strategija i  Akcijski plan) upućivati svim medijima kako bi mogli pratiti predmetnu problematiku te je potrebno s medijima održavati redovite tromjesečne sastanke. Također na zahtjev medija, jedan je od zaključaka, organizirat će se i aktivnosti informativnog karaktera da bi se što više aktualizirala prevencija borbe protiv korupcije u cilju informiranja javnosti i veće transparentnosti rada javnih institucija.

 

Share:

Održana 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva utvrđena u članku I. ove Odluke moći će se koristiti nakon što Vlada Hercegbosanske županije odobri programe/projekte utroška tih sredstava, a koji će se izvršavati tromjesečno sukladno razini ostvarenih prihoda. Ovim programom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za provođenje Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava planiranih u ovogodišnjem Proračunu Hercegbosanske županije na poziciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Kapitalne potpore općinama (vodoprivreda)“ iz namjenskih sredstava vodnih naknada s kriterijima i postupkom raspodjele, odlučivanje o izboru korisnika sredstava i praćenje namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava u iznosu od 400.000,00 KM koja će se utrošiti na slijedeći način:

 

  • javni poziv u iznosu od 360.400,00 KM,
  • rezervna sredstva u iznosu od 15.000,00 KM i
  • sredstva u iznosu od 24.600,00 KM

sukladno odluci Vlade od 6. srpnja 2017. godine.

Sredstva su namijenjena za projekte poboljšanja stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranje izgradnje vodnih objekata kao što su zaštitni objekti na vodotocima koji pripadaju vodotocima II. kategorije, objekti za odvodnjavanje, vodni objekti za korištenje voda, uređenje izvorišta, vodni objekti za zaštitu voda od zagađivanja od značaja za županiju, projekata od općinskog značaja i projekata od značaja za mjesnu zajednicu.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Odobrena sredstva u Proračunu za 2017. godinu za grant kulture iznose 300.000,00 KM i to:

  • posebni dio 255.000,00 KM i
  • opći dio 45.000,00 KM.

Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjelo 86 projekata. Od toga su 73 projekta zadovoljila kriterije Javnog poziva, a 13 projekata nije zadovoljilo kriterije Javnog poziva raspisanog 30. svibnja 2017. godine.

Donesena je Odluka o određivanju prioriteta za IPA II 2018. državni Program. U članku I. ove Odluke se kaže:

„Vlada Hercegbosanske županije po traženju  Ureda DIPAK-a, za potrebe programiranja  godišnjeg državnog programa IPA 2018 za BIH,  da za dobivanje pomoći uz postojeće Sektore koji su prethodno financirani prednost imaju slijedeći sektori:

  1. Poljoprivreda i ruralni razvoj(pod uvjetom da su usvojeni državni strateški dokumenti)
  2. Okoliš/Životna sredina (pod uvjetom da se objavi u službenom glasniku)
  3. Transport/Promet
  4. Obrazovanje sa zapošljavanjem i socijalnim politikama

Unutar predloženih sektora predlažemo slijedeće prioritete:

1.1. Investiranje u infrastrukturu-Zavod za hranu i veterinu HBŽ/K10

2.1. Sektor vodoprivrede – Izgradnja sustava navodnjavanja

3.1.      Jačanje prometne infrastrukture-

Uređenje i infrastruktura graničnih prijelaza-  Vaganj i Kamensko

Potpora i institucionalizacija  upravljanja sportskim letjelištem Brda

4.1. Reforma obrazovanja u službi zapošljavanja

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva Udruženju „Budi zdrav ko dren“ u iznosu od 10.000,00 KM u svrhu potpore prijavi na projekt Europske unije naziva „Katana“  koji se financira iz Programa „Horizont“ 2020. godine. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 990,00 KM iz Tekuće pričuve Vlade Hercegbosanske županije kao financijska pomoć Udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Bistrica“ Livno u svrhu pomoći pri obilježavanju 10. obljetnice postojanja. Temeljem donesene Odluke odobrena su financijska sredstva za potporu Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HB – podružnica Kupres iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

Vlada je na sjednici donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 1. prosinca 2017. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u kojem je pristiglo 17 pravovremenih ponuda.

 

 

 

 

 

Share:

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite Sarajevo (FUCZ) jučer je u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH za Zapadnohercegovačku i Hercegbosansku županiju.

Nakon pozdravnih riječi dr. sc. Drage Martinovića ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, o razlozima donošenja Nacrta zakona kojima se žele otkloniti nedostaci uočeni u primjeni ovog zakona proteklih godina nazočne je upoznao Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo FUCZ.

U ime FUCZ, predlagatelja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u raspravi su sudjelovali i Enisa Bajrović rukovoditelj sektora za pravne i opće poslove, Maida Mekić Skrobanović inspektor za zaštitu od požara i Mustafa Kadribegović stručni savjetnik za organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite od požara i eksplozija.

Sudionici javne rasprave koja je organizirana za Zapadnohercegovačku i Hercegbosansku županiju, djelatnici županijskih Uprava civilne zaštite i gradskih/općinskih službi civilne zaštite, pripadnici vatrogasnih postrojbi, inspektori za zaštitu od požara MUP-a, zaposlenici Šumskih gospodarskih društava i Zavoda za poljoprivredu, zastupnici županijskih skupština i drugi zainteresirani iznijeli su brojne primjedbe na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Najveći broj primjedbi odnosio se na članke Nacrta zakona koji se odnose na ukidanje dodatka na plaću za vatrogasce (članak 114. Zakona), obvezu formiranja vatrogasne postrojbe ili službe za gašenje požara od strane pravnih osoba koje upravljaju šumama (članak 88. Zakona), kaznene mjere za kršenje Zakona, inspekcijski nadzor te financiranje ovih oblasti koja su do sada zakonskim rješenjima iznimno skromna i nisu mogla poslužiti svrsi zbog kojih je naknada i utvrđena.

Federalna uprava civilne zaštite sukladno zaključcima Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koji su prihvatili Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH, provodi javnu raspravu o Nacrtu zakona koja će trajati 90 dana od 16. studenoga 2017. godine do 13. veljače 2018. godine.

Sugestije, primjedbe i prijedlozi na Nacrt zakona mogu se u pismenoj formi dostavljati putem pošte na adresu: Federalna uprava civilne zaštite ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo ili na e-mail: fucz@fucz.gov.ba. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu može se preuzeti  sa službene stranice FUCZ :http://www.fucz.gov.ba