Urednik

Share:

Otvoren Javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI za podršku investicijama u ruralni turizam

Projekt Europske unije EU4AGRI objavio je Javni poziv vrijedan 2,55 milijuna KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na Javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnositelj prijave i minimalno tri partnera. Podnositelj prijave može biti jedinica lokalne samouprave, poduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda.

Svaki podnositelj prijave se može prijaviti za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) ovisno od broja članova u partnerstvu. Za svaku investiciju podnositelj prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. prosinca 2020. godine do 15.00 sati.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Više informacija o načinima prijave  i prihvatljivosti aktivnosti i prijavitelja  možete naći na: https://eu4agri.ba/otvoren-javni-poziv-projekta-evropske-unije-eu4agri-255-miliona-km-za-podrsku-investicijama-u-ruralni-turizam-u-bih/

 

Share:

Objavljen Javni poziv za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru FBiH

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i resorno ministarstvo raspisali su Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije (COVID-19). Ukupno raspoloživa financijska sredstva, za provođenje ovog Javnog poziva, iznose 30.000.000 KM.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju:

Gospodarsko društvo i/ili podružnica/poslovnica subjekta upisa i fizičko lice koje samostalno obavlja registriranu djelatnost u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH, a kojem je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, zatim društva sa šifrom djelatnosti 55.10 – razred “Hoteli i sličan smještaj, 79.11 – razred “Djelatnosti putničkih Agencija, 79.12 – razred “Djelatnosti turoperatora, društva sa šifrom djelatnosti 79.90 – u razredu “Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima” u tački 4. “Usluge pružanja pomoći turistima” isključivo pod-točka “Djelatnosti turističkih vodiča i Banje i lječilišta koje će se promatrati kao posebna šifra odnosno grupa djelatnosti.

Pravo  sudjelovanja na ovom Javnom pozivu nemaju javna poduzeća, udruženja, javne institucije, javne ustanove osim banja i lječilišta, razvojne agencije, agencije, turističke organizacije (zajednice), organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.

Financijska pomoć predstavlja dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ugroženim poslovnim subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH u okolnostima izazvanim pandemijom COVID – 19, koja se uplaćuju na račun korisnika financijske pomoći u skladu sa kriterijima iz ovog Javnog poziva.

Opći cilj dodjele financijske pomoći ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije korona virusa COVID-19 je očuvanje radnih mjesta, osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima.

Poseban cilj je očuvanje radnih mjesta i osiguranje hitno potrebne likvidnosti u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH.

Više informacija o načinu prijave i uvjetima možete naći slijedeći link: https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/vijesti/obavijest-javni-poziv-turizam-2020

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da su dužni sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj 42/10) i  čl. 6 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BIH“, broj 32/17 , 55/17, 56/18 i 24/20), izvršiti prijavu planirane proizvodnje za iduću godinu na propisanom Obrascu prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP).

Prijava planirane poljoprivredne proizvodnje za iduću 2021. godinu podnosi se županijskom resornom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine, na propisanom PPP obrascu, koji možete preuzeti u Pisarnici Vlade HBŽ ili OVDJE.

Napominjemo da je klijent  dužan popuniti čitko sve podatke koji se traže po PPP obrascu (broj RPG, broj RK, precizirati vrstu proizvodnje i količinu) i odgovoran je za točnost navedenih podataka.

                                                  

Share:

Obavijest i upozorenje

Na danas održanom sastanku u zgradi Vlade Hercegbosanske županije na kojoj su nazočili predsjednik Vlade, Ivan Jozić, ministar unutarnjih poslova, Darinko Mihaljević, direktor Uprave za inspekcijske poslove, Dubravko Kovačević, direktorica Zavoda za javno zdravstvo, Diana Mamić i ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasilija Broćeta, razmatrana je trenutna epidemiološka situacija u Hercegbosanskoj županiji.

Na dan 20. listopada 2020. godine ukupan broj pozitivnih u Hercegbosanskoj županije je bio 203, od čega u Livnu 136, Tomislavgradu 60, Drvaru 7, a samo prije 14 dana na dan 6. listopada 2020 ukupan broj aktivnih slučajeva je bio 120 i to Livno 52, Tomislavgrad 62, Drvar 3 i Kupres 5. Loša epidemiološka situacija je posljedica ne pridržavanja mjera.
Na sastanku zauzet je zajednički stav da se važeća Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i izdate preporuke striktno pridržavanju svi građani i poslodavci. Osobito je naglašena važnost pridržavanja mjera i preporuka u vrtićima, školama i školskom prijevozu, kao i u vjerskim objektima.

Upozoravaju se građani koji imaju Rješenje o izolaciji da se striktno pridržavaju uputa o izolaciji.

Nadležna inspekcija će u naredna dva dana pojačati kontrolu mjera i izdati upozorenje svima koji se ne budu pridržavali mjera nakon čega će biti sankcionirani, ako se ne budu pridržavali istih. Mole se građani Hercegbosanske županije da se pridržavaju preporuka o držanju distance, nošenju maske u zatvorenim prostorima, te okupljanja u ograničenom broju na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Najnoviju preporuku Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Share:

Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije

Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ br. 50/18 i 16/20), Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u IV kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave.    S obzirom na epidemiološku situaciju, sve obuke do kraja 2020. godine biti će online, tj. održat će se u formi webinara.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku Direkcije za europske integracije:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=23415&langTag=hr-HR

Share:

Javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2019. i 2020. godinu.

Odlukom Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2019. i 2020. godinu, za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.402.000,00 KM.

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije, socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti) i elektromreže sa ciljem priključenja stambenih jedinica.

Iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije pozivaju građane da apliciraju na navedeni Javni poziv.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2019. i 2020. godinu preuzmite OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije održala 84. sjednicu

Na početku današnje sjednice Vlada HBŽ donijela je Odluku o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prijedloga doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije do okončanja natječajne procedure.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju natječaja za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, dva člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres.

Jednoglasno je donijeta i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 20.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo HBŽ za nabavu cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela Odluke kojima se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Hercegbosanske županije i potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije do 31. 12. 2020. godine.

Također na sjednici je donesena Odluka kojom se Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije daje ovlaštenje da u iznimnim slučajevima može odobriti količinu lijeka veću od količine navedene u Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ, uz popratnu medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva opravdanost propisivanja lijeka u količini većoj od propisane u Pozitivnoj listi lijekova.

Nakon razmatranja Prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa o izmjeni i dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Usporedo s ovom Odlukom donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu unutar proračunskog korisnika u svrhu jačanja kapaciteta odgojno obrazovnog sustava s ciljem uspostave suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava, kojom se odobrava preraspodjela sredstava unutar proračunskog korisnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM za proširenje suradnje na segmente digitalizacije odgojno obrazovnog sustava te realizacija dokumenta e-škola – digitalizacija osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije.

U djelu sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH, Županijski odbor HBŽ.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ o provedenom nadmetanju za dodjelu za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Galečić“ u općini Tomislavgrad, po metodi Poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije, odobravanju pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je također donijela i Odluku o prihvaćanju Mišljenja resornog ministarstva od 1. rujna 2020. godine i odobravanju Idejnog rješenja izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju 4 MHE na rijeci Šujica, općina Tomislavgrad u cilju korištenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad, provođenju procedure dodjele koncesije I dostave prijedloga ugovora o koncesiji na odobravanje.

Razmatrana je i donesena Odluka o Dopuni Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 3.

Vlada je donijela Odluku kojom je dana suglasnost Ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženja roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o osnivanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Ovom odlukom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručnog tijela Vlade HBŽ, kojim se uređuje rukovođenje Koordinacijskim timom, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje Koordinacijskog tima. Postupak za formiranje Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u HBŽ pokrenut je u suradnji s Koordinacijskim tijelom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Veleposlanstvom USA, USAID i IMO organizacijom u BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ budući da u prethodno provedenom Javnom natječaju nije bio dovoljan broj prijavljenih kandidata, Povjerenstvo za izbor i imenovanje predložilo je obnovu postupka temeljem ranije utvrđenih kriterija za izbor članova Upravnog odbora.

 

 

Share:

Ministar Petar Galić uputio čestitku u povodu Svjetskog dana učitelja

Poštovani učitelji, nastavnici, profesori, odgajatelji, stručni suradnici, danas 5. listopada u ime Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i u svoje osobno ime upućujem vam iskrene čestitke i želim uspjeh i napredak u vašem plemenitom i važnom zvanju.

Svatko od vas, drage kolegice i kolege, svakodnevno u svojim učionicama i razredima gradi i odgaja budućnost. Iznimno važan i zahtjevan je to posao, traži cijelu, predanu osobu i stoga vam pored čestitki iskazujem i poštovanje. Ovim putem pozivam učitelje i učenike u našoj županiji da 5. listopad, koji će ove godine prosvjetni djelatnici provesti radno, bez svojih uobičajenih svečanih aktivnosti i okupljanja u školama, jedan školski sat posvete razgovoru o važnosti učiteljskog zanimanja i položaju učitelja u društvu, jer su učitelji stup društva, a obrazovanje ulaganje u budućnost. U najtežim vremenima pandemije i nastave na daljinu ste reagirali odlučno, profesionalno i za svaku pohvalu.

Stoga, još jednom iskreno čestitam Svjetski dan učitelja svim prosvjetnim djelatnicima i zahvaljujem vam što predano i odgovorno u vrijeme pandemije provodite epidemiološke mjere, održavate nastavni proces živim, odgajate i obrazujete unatoč svim preprekama.

Share:

U Bosanskom Grahovu otvorena „Godina Božje Riječi“ i svečano proslavljena 1600. obljetnica smrti Sv. Jeronima

U povodu 1600. obljetnice smrti velikog crkvenog naučitelja, prevoditelja i tumača Svetoga Pisma, sv. Jeronima, danas je započela „Godina Božje Riječi“ koju su proglasili biskupi Biskupske konferencije BiH  na svom 78. redovitom zasjedanju održanom 13. i 14. srpnja 2020. godine u Banjoj Luci. „Godina Božje Riječi“ započela je danas, 30. rujna 2020. godine, na liturgijski spomendan sv. Jeronima i završit će na isti dan 2021. godine.

Za središnju proslavu otvaranja „Godine Božje Riječi“ biskupi Biskupske konferencije BiH odabrali su Bosansko Grahovo, budući da se prema jednoj od ozbiljnih znanstvenih teorija, rodno mjesto sv. Jeronima – Stridon, nalazilo na području današnjeg Grahovskog polja.

Proslava je započela prigodnim programomu 10 sati koji je upriličen u prostorijama Hrvatskoga kulturno-obrazovnog centra „Juraj Gospodnetić“ u selu Korita, gdje je upravitelj župe Bosansko Grahovo, don Damir Klečina, pozdravio sve prisutne i poželio im srdačnu dobrodošlicu. U ime Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“, nazočnima se također obratio i predsjednik ove Udruge, Krešimir Saric, koji je govorio o simboličkom značenju sela Korita za općinu Bosansko Grahovo. Sarić je naglasio kako je u ovom selu posvećena kapela u čast sv. Jeronima, a nedavno su u župnoj crkvi u Bosanskom Grahovu postavljeni i vitraji akademskog slikara na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, doc. dr. art. Svetislava Cvetkovića, od kojih jedan prikazuje lik ovoga sveca. Na kraju programa stručno predavanje o sv. Jeronimu održao je profesor patrologije i kršćanskog nauka na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu prof. dr. Josip Knežević.

Svečano Euharistijsko slavlje u dvorištu župne crkve Sv. Ilije Proroka u selu Obljaj predvodio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, nadbiskup metropolit vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s drugim biskupima i svećenicima.Obraćajući se okupljenim vjernicima u svojoj je propovijedi kardinal Puljić, među ostalim, naglasio i jasnu poruku Biskupske konferencije BiH za “Godinu Božje Riječi” – da je 1600. obljetnica smrti sv Jeronima, koji je 420. godine umro u Betlehemu, neposredan povod da Crkva, po uzoru na Sv. Jeronima, u svom dušobrižništvu kroz narednu godinu s još većim marom i pobožnošću širi, čita i razmatra Božju poruku sadržanu u Svetom Pismu.

Nakon Svete mise snimljena je milenijska fotografija svih nazočnih biskupa, svećenika i vjernika s likom Sv. Jeronima, poznatog hrvatskog fotografa Šime Strikomana.

Otvorenju „Godine Božje Riječi“ i proslavi 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima u Bosanskom Grahovu nazočili su predsjednik i ministri u Vladi HBŽ.

Organizatori proslave su župa Sv. Ilije proroka Bosansko Grahovo i Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ Bosansko Grahovo.