Urednik

Share:

Obavijest roditeljima čija djeca pohađaju program predškolskog odgoja koji provodi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture športa Hercegbosanske županije

Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju program „Povećajmo mogućnost djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“, a koje provodi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i  športa Hercegbosanske županije, da potvrde o pohađanju vrtića za svoju djecu, a u svrhu ostvarivanja prava na dječji doplatak, mogu podići u ustanovama u kojima djeca pohađaju predškolski odgoj.

Potvrde će se moći podići od ponedjeljka, 26. veljače 2018. godine.

 

Share:

Održana 30. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku kojom se utvrđuje visina iznosa doplatka za djecu u mjesečnom iznosu od 30 KM po djetetu. Ovom Odlukom utvrđena je visina iznosa doplatka za djecu do navršene 15 godine života u Hercegbosanskoj županiji. Odluka o doplatku za djecu objavljena je u Narodnim novinama Hercegbosanske županije broj: 2/18 i stupa na snagu 23. veljače 2018. godine od kada se mogu podnositi zahtjevi za ostvarenje prava. Da bi se Odluka o doplatku za djecu mogla primijeniti bilo je potrebno da Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donese posebnu odluku o visini iznosa doplatka za djecu, navodi se u razlozima donošenja Odluke. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prednacrta Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH-a Vlada je dala pozitivno mišljenje da se Zakon donese u žurnom postupku uz prihvaćanje svih primjedbi Vlade Hercegbosanske županije, a među njima je i da Vlada Federacije BiH razmatra mogućnost pokrića dijela duga svih javnih zdravstvenih ustanova bez obzira tko je osnivač jer su financijske mogućnosti svih županija – kantona ograničene.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za odgoj  i obrazovanje.  Statutom Zavoda za odgoj i obrazovanje pobliže se uređuje naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo zavoda, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda sukladno Zakonu.

Osnivači Zavoda su županija Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska. Djelatnost Zavoda je praćenje, unaprijeđivanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja za područje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.  Za izvršenje poslova u obavljanju djelatnosti u Zavodu se ustrojavaju odjeli:

 • Odjel za opće obrazovanje,
 • Odjel za srednjoškolsko obrazovanje i
 • Odjel za pravne, kadrovske, računovodstveno- materijalne i opće poslove.

U obrazloženju se navodi da se Pravni temelj za donošenje ovog Statuta nalazi u odredbama članka 19. Stavak 2. Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje („ Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 1/15.), članka 11.stavak 2. Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje („ Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 13/14.), članka 49. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovače“, broj: 7/98.) i članka 49. Zakona o ustanovama („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:10/98. Županije Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska županija su 31.listopada 2017.godine potpisale Sporazum o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Tijekom sjednice donesen je Zaključak kojim se prima na znanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Donesene su i odluke o davanju ovlasti ministrici rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasiliji Broćeta da potpiše Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije i Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

U jednom dijelu sjednice donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegboasnske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ).

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za poništenje Javnog oglasa za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 97/17 od 15. prosinca 2017.godine i „ Večernjem listu“ od 12. prosinca 2017. godine i donesena je Odluka o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih oglasa za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i za izbor jednog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar iz reda zdravstvenih uposlenika.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti  na Program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a za 2018. godinu.

Na sjednici donijeta je i Odluka o davanju ovlaštenja ministru MUP-a Hercegbosanske županije, Darinku Mihaljeviću za potpisivanje Memoranduma o uspostavljanju sustava automatske identifikacije putem otisaka prstiju, dlanova – afis/apis.

Donijeto je Rješenje o imenovanju Frane Krželja i Tomislava Čečure u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje Kolektivnog Ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

 

 

Share:

Dnevni red 30. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 21. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 30. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini iznosa  doplatka za djecu u HBŽ;
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom;
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o poništenju i o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih oglasa za izbor članova upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i jednog člana upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar iz reda zdravstvenih uposlenika;
 8. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 9. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 10. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju odgovora na Upitnik Europske komisije na engleskom jeziku;
 12. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 za 2018. godinu;
 13. Razmatranje imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 14. Razmatranje Rješenja po žalbi u svezi provođenja javne nabave za Lot 3 – nabava uredskog materijala;
 15. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija s područja Hercegbosanske županije

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija s područja Hercegbosanske županije.

Studentima u akademskoj 2017./2018. godini dodijelit će se četrnaest (14) stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM u deset (10) jednakih mjesečnih rata i to za:

Studij fizike – dvije (2) stipendije,
Studij matematike – dvije (2) stipendije,
Studij njemačkog jezika – dvije (2) stipendije,
Studij kemije – dvije (2) stipendija,
Studij biologije –  dvije (2) stipendije,
Studij edukacijsko rehabilitacijskog smjera –  dvije (2) stipendije,
Studij logopedije – dvije (2) stipendije.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Ministarstva i na službenoj WEB stranici Ministarstva. Popunjen obrazac prijave na Natječaj koji se može dobiti u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Stjepana II. Kotromanića bb., Livno, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija s područja Hercegbosanske županije, prijavu te priloge uz prijavu za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih studija za akademsku  2017./2018. godinu možete preuzeti u rubrici javni natječaji.

Share:

Održana 29. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na području MUP-a Hercegbosanske županije 2017. godine evidentirano je 295 prekršaja, odnosno narušavanja javnog reda i mira, navedeno je u Izvješću o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta Uprave policije MUP-a Hercegbosanske županije koje je jučer na sjednici razmatrala Vlada Hercegbosanske županije. U narušavanjima javnog reda i mira sudjelovale su 594 osobe. U odnosu na 2016. godinu broj prekršaja je veći za 2,79% i veći je broj počinitelja prekršaja za 5,56%. Prošle godine nije evidentiran niti jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira na javnom okupljanju. Najviše počinitelja prekršaja je životne dobi iznad 56 godina odnosno 24,16%. U narušavanju javnog reda i mira sudjelovalo je 13 starijih malodobnika . U narušavanju javnog reda i mira 26 osoba zadobilo je tjelesne ozljede što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 21,43%. Narušavanje JRM u većem obujmu bila su tri bez ozbiljnih posljedica, što je u odnosu na 2016. godinu manje za 26,09%.

Policijski službenici su tijekom 2017. godine izvršili 235 osguranja javnih okupljanja i 46 asistencija, lišili slobode 217 osoba, a u Policijske postaje pozvali 1129 osoba, utvrdili identitet kod 499 osoba, pretražili 11 stanova i 377 vozila. Od građana je privremeno izuzeto 8 motornih vozila, 19 komada vatrenog oružja, 201 komad MES-a i streljiva i 47 komada različitih predmeta što je u odnosu na 2016. godinu smanjenje. Sačinjeno je 375 službenih zabilješki u svezi s postojanjem i izvršenjem kaznenih djela ili počiniteljima kaznenih djela (2016. godine 490 zabilješki). Tijekom 2017. godine kao i 2016. godine evidentiran je jedan slučaj fizičkog napada na policijske sužbenike i 15 prekršaja u kojima su počinitelji vrijeđali i omalovažavali ovlaštene službene osobe. Policijski službenici su u 8 opravdanih slučajeva bili primorani uporabiti sredstva prinude, vezivanje i fizičku snagu (u 2016. godini u 9 slučajeva) i to: PP Drvar 4, PP Tomislavgra 3 i PP Livno 1 slučaj. Najviše prekršaja (38%) počinjeno je po članku 4. – verbalni sukob na ulicama, od jedne osobe (68,47%). U akciji „Žetva“ u 44 slučaja od građana je prikupljeno i izuzeto: 1 RRB „zolja“, 1 puškomitraljez, 8 automatskih pušaka, tri poluautomatske puške, 6 pušaka M-48, 28 lovačkih pušaka, 1 zračna puška, 19 samokresa i 1 plinski samokres, 32 ručne bombe, 3 tromblonske mine, 4 protupješačke mine, 1 granata i minobacačka mina, 4,2 kg eksploziva, 15 detonatorskih kapisla, 7 petardi i ostalo.

U Izvješću se zaključuje kako je tijekom 2017. godine u odnosu na 2016. godinu evidentirano povećanje broja prekršaja i povećanje broja počinitelja prekršaja, a uzimajući u obzir činjenicu da nisu zabilježeni teži oblici narušavanja javnog reda i mira može se konstatirati kako je stanje javnog reda i mira na području Hercegbosanske županije zadovoljavajuće.  U istom Izvješću se navodi kako je na području MUP-a Hercegbosanske županije tijekom 2017. godine evidentirano 766 prometnih nezgoda i to 117 prometnih nezgoda s nastradalim osobama i 649 prometnih nezgoda samo s materijalnom štetom (84,73 od sveukupnog broja prometnih nezgoda). U odnosu na 2016. godinu povećan je broj prometnih nezgoda za 8,19%. Broj prometnih nezgoda s nastradalim osobama manji je za 17,02%. U prošloj godini 7 osoba je smrtno stradalo u prometnim nezgodama, 36 osoba je zadobilo teže tjelesne ozljede, a 123 osobe su zadobile lakše tjelesne ozljede. U odnosu na 2016. godinu broj smrtno stradalih manji je za 5 osoba ili za 41,67%. Radom policijskih službenika uručeno je 10.593 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 585.300,00 KM , izvršena je 71 pratnja, kontrolirano 2698 motornih vozila, pregledano 630 motornih vozila dok je iz prometa isključeno 46 vozila, 60 vozača je isključeno iz prometa, alkotest je izvršen kod 116 vozača motornih vozila, 13 vozačkih dozvola je izuzeto, 24 osobe su legitimirane, a provedene su i prometno-preventivne akcije: „Zima-zimski uvjeti vožnje“, „Ispravno vozilo-sigurniji promet“, „Putujte sigurno“, „Sigurno do škole“, a organizirano je i predavanje po školama o temi „Mladi u prometu“. U prošloj godini na području MUP-a Hercegbosanske županije nije evidentiran niti jedan slučaj izuzimanja motornog vozila zbog počinjenog carinskog prekršaja. U prošloj godini provedeno je 138 akcija pojačane kontrole prometa na cestama na razini MUP-a Hercegbosanske županije.

Što se tiče stanja kriminaliteta u 2017. godini na razini Hercegbosanske županije broj kaznenih djela u toj godini u znatnom je opadanju u odnosu na dvije prethodne godine. Ukupno je na području koje pokriva MUP Hercegbosanske županije u prošloj godini evidentirano 357 kaznenih djela, što je u odnosu na 2016. godinu manje za 123 kaznena djela ili 25,63% i u odnosu na 2015. godinu  manji je za 117 kaznenih djela ili 24,68%. U izvještajnom razdoblju nadležnom tužiteljstvu podnijeta su 323 službena izvješća. U strukturi KD prema vrsti kriminaliteta opći kriminalitet sudjeluje sa 283 kaznena djela ili 79,27%, Gospodarski kriminalitet sa 44 KD ili 12,32%, Posebne namjene sa 24 KD ili 6,72% i Odsjek droge sa 6 KD ili 1,68%. Ukupna otkrivenost kaznenih djela za ovo razdoblje iznosi 78,99%.

U Izvješću se, uz ostalo, navodi da je MUP Hercegbosanske županije dobio od Interpola 143 zahtjeva za utvrđivaje identiteta osoba. Identitet je utvrđen za 1, a državljanstvo je utvrđeno za 3 osobe. Ostale osobe nisu s područja odgovornosti MUP-a Hercegbosanske županije i identiteti i državljanstva za njih nisu utvrđeni. U sveobuhvatnom Izvješću, koje je primljeno na znanje, ističe se da na području koje pokriva Uprava policije MUP-a Hercegbosanske županije nije bilo evidentiranih kaznenih djela najtežeg oblika kao što su kaznena djela ubojstva, kaznena djela s elementima terorizna, krađe motornih vozila, osim kaznenog djela razbojništva koje je počinjeno na području općine Drvar prilikom čega su tri NN maskirane osobe uz uporabu vatrenog oružja izvršili razbojništvo u poslovnicu Intesa Sanpaolo banka Drvar prilikom čega je ranjen policijski službenik PP Drvar. Naknadnim operativnim radom otkriveni su počinitelji ovog djela. Kad je riječ o stanju sigurnosti promatrano s aspekta kriminaliteta, navodi se u Izvješću može se kazati da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku kojom se daje suglasnost Upravnom vijeću Doma zdravlja Tomislavgrad za imenovanje dr. Ivana Bagarića, specijaliste javnog zdravstva za ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad na mandatno razdoblje od 4 godine.

Donesen je i Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata Federacije BiH.

 

 

 

 

 

Share:

Potpisan Kolektivni ugovor za uposlenike u MUP-u Hercegbosanske županije

Prema ovlaštenju Vlade Hercegbosanske županije Kolektivni ugovor za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije 2. veljače 2018. godine potpisali su ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji, Dražen Mišić.

Ugovor je potpisan poslije nekoliko održanih sastanaka između predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i predstavnika ovoga Sindikata.

Vlada Hercegbosanske županije prepoznala je značaj i potrebe djelatnika MUP-a što je i razvidno u potpisanom Kolektivnom ugovoru. Među ostalim,osnovna plaća  uposlenika utvrđuje se množenjem koeficijenta platnog razreda sa osnovicom za plaću koju utvrđuju Sindikat i Vlada Hercegbosanske županije zajedno . Utvrđeni iznos iz stavka 1. članka 26. uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža za uposlenika ministarstva, a najviše do 20%.

Kad je riječ o dodatku na plaću policijskim službenicima zbog rizika, odgovornosti i složenosti poslova pripada trajni dodatak na osnovnu plaću u iznosu do 30% osnovne plaće. Zbog manjka policijskih službenika utvrđen je poseban dodatak svim policijskim službenicima u određenom postotku od osnovne plaće od 1% do 9,73% po činu na mjesečnoj razini. U tom kontekstu policajac ima najviši dodatak od 9,73%. Važno je istaknuti da se za državne službenike i namještenike koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada ,a koji su štetni za zdravlje, utvrđuje poseban dodatak na osnovnu plaću u  iznosu do 20%.

Poslovi koji se odnose na posebne uvjete rada su,uz ostalo, rad sa naoružanjem, streljivom, minskoeksplozivnim sredstvima, radioaktivnim sredstvima, lakozapaljivim sredstvima, otrovnim i drugim kemijskim sredstvima koji imaju štetan utjecaj na zdravlje.

Ovim Kolektivnim ugovorom predviđen je i dodatak za prekovremeni rad, rad subotom i nedjeljom je veći za 10%, a rad noću i rad po izvanrednom rasporedu veći je za 5% u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor.

Novi Kolektivni ugovor predviđa i obuhvaća stimuliranje uposlenika. Dodatak na ocjenu rada ostvaraju uposlenici koji budu ocjenjeni ocjenom: „izuzetno uspješan“  i  „odličan“. U tom slučaju povećanje plaće tako ocjenjeni uposlenici imat će do 15% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto ili čin, a za ocjenu „uspješan“ i „veoma dobar“ stječu pravo na povećanje plaće u iznosu najviše do 10% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto ili čin. Prema potpisanom Kolektivnom ugovoru ukupan broj ovako ocjenjenih ne može biti viši od 15% ukupno uposlenih.

U sveobuhvatnom Kolektivnom ugovoru predviđene su naknade za prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, naknade za izum i tehničko unaprjeđenje koje koristi  MUP-u Hercegbosanske županije, naknade za slučaj teške povrede na radu, teške bolesti i teške invalidnosti. Prepoznavanje važnosti i osjetljivosti rada manifestira se i na predviđeno pravo na otpremninu prigodom odlaska u mirovinu uposlenika. Otpremnina će biti u visini 5  ostvarenih prosječnih neto plaća uposlenika u posljednjih 5 mjeseci ili u visini peterostrukog iznosa prosječne plaće iz prethodnog mjeseca isplaćene u Federaciji BiH ako je to za njega povoljnije.

Ovo su samo neki od segmenata iz Kolektivnog ugovora kojim se poboljšava materijalni status uposlenika u MUP-u Hercegbosanske županije.

Ovim pravnim aktom obuhvaćen je rad i postupak djelovanja Sindikata, rješavanje kolektivnih radnih sporova, a MUP Hercegbosanske županije osigurat će bez naknade za rad Sindikata sve materijalno – tehničke uvjete, prostor za rad i druge tehničke pretpostavke.

 

 

Share:

Dnevni red 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 15. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 29. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke).

Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 28. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke na davanje suglasnosti nas imenovanje ravnatelja DZ Tomislavgrad;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke na davanje suglasnosti na Statut DZ Glamoč;
 5. Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju mišljenja na Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata FBiH;
 6. Razmatranje Izvješća o stanju javnog reda i mira , sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta Uprave policije MUP-a Kantona 10;
 7. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Izmjena Tenderske dokumentacije za izvođenje radova-uređenja parternih površina uz uzletno-sletne staze Letjelišta „Stipo Krišto“ u Livnu

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavljuje izmjenu Tenderske dokumentacije za izvođenje radova-uređenja parternih površina uz uzletno-sletne staze Letjelišta „Stipo Krišto“ u Livnu, koja je objavljena 6. veljače 2018. godine.

Prema izmjenjenoj Tenderskoj dokumentaciji ponude se dostavljaju do 5. ožujka 2018. godine do 14 sati na adresu Ministastva gospodastva, Stjepana II. Kotromanića b.b., 80101 Livno.

Ponude će se otvarati u maloj sali u zgradi Vlade Stjepana II. Kotromanića b.b., 80101 Livno, 5. Ožujka 2018. godine u 15 sati.

Cjelokupu Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova-uređenja parternih površina uz uzletno-sletne staze Letjelišta „Stipo Krišto“ u Livnu – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda možete preuzeti u rubrici Javni natječaji objavljene 6. veljače 2018. godine.

 

Share:

Povjerenstvo za pružanje pomoći u izradi plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina održalo Konstituirajuću sjednicu

Danas 9. veljače 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je Konstituirajuća sjednice Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina.

Plan upravljanja otpadom treba biti planski dokument koji će sadržavati detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera koje treba provesti u cilju uspostave održivog upravljanja otpadom na području županije u razdoblju od 5 godina.

Na sjednici Povjerenstva nazočne je pozdravio i ministar Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić, te naglasio važnost rada Povjerenstva kao i važnost donošenja Plana upravljanja otpadom za područje Hercegbosanske županije.

Daljnji tijek sjednice odnosio se na usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva i podnošenje izvješća o dosadašnjim aktivnostima poduzetim na izradi Plana upravljanja otpadom.

Članovi Povjerenstva upoznati su o cjelokupnom postupku javne nabave  pružanja usluge izrade „ Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023.godina.

Nakon provedenog postupka javne nabave, kao najpovoljniji ponuditelj, izabran je Institut za građevinarstvo „ IG „ Banja Luka.

Buduće zadaće Povjerenstva definirane su zadanim projektnim zadatkom, u cilju pružanja potrebne pomoći Izvršitelju izrade Plana, da bi se planirano moglo dovršit u zadanom roku.