Urednik

Share:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo tri javna poziva

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava sva javna i privatna poduzeća koja se bave industrijskom proizvodnjom (u sektorima metalne, elektro, automobilske, industrije građevinskog materijala i nemetala, drvne, papirne, grafičke, proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, kemijske i farmaceutske industrije i industrije gume i plastike), da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na svojoj web stranici https://fmeri.gov.ba/ objavilo javne pozive i programe i to:

Javni poziv – Dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu (Trajni revolving fond kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstava energije, rudarstva i industrije).
Javni poziv – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža
Javni poziv – Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža

Svi detalji o pozivima i programima mogu se pronaći na službenim stranicama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije https://fmeri.gov.ba/ ili u rubrici pozivi s viših razina vlasti na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije http://www.vladahbz.com/pozivi/

Share:

U Livnu zatvorena peta sezona Lino višebojca

U sportskoj dvorani „Dalibor Perković – Dali“ u Livnu danas, 14. svibnja 2019. godine OŠ „Ivan Goran Kovačić“  iz Livna ugostila je posljednji Lino višebojac u petoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Preko 600 učenika nazočilo je vrhunskom natjecateljskom sportskom i navijačkom doživljaju koji su priredili  učenici, nastavnici i gosti sportaši.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić svečano je otvorio posljednji Lino višebojac u petoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Lino višebojac je projekt čiji je cilj potaknuti učenike osnovnih škola na bavljenje sportskim aktivnostima i razvijanje njihovih sportskih navika, te promociju školskog sporta i učeničkog stvaralaštva, a već petu godinu se održava i u osnovnim školama diljem Bosne i Hercegovine.  Učenici nižih razreda tijekom kulturno – zabavnog programa iznijeli su svoje skladbe i koreografije, a učenici viših razreda pokazali su svoja literarna umijeća. Tijekom programa učenici su se natjecali u raznim sportskim aktivnostima, te pripetavanju, najboljim maskama, transparentima i najglasnijim navijačima. Natjecatelje su bodrili gosti sportaši: nogometaš Ivan Jolić, košarkašica Gabriela Visković i selektor futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivo Krezo.

Lino višebojac je projekt pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u organizaciji tvrtke Podravka u BiH i suradnji sa Sportskim novostima. Realizira se već više od desetljeća u Hrvatskoj, a od prije pet godina i u Bosni i Hercegovini. Tijekom pete sezone Lino višebojci održani su u Tuzli, Velikoj Kladuši, dva u Goraždu, dva u Mostaru, te Sovićima kod Gruda, a danas je održan u gradu Livnu u kojem je i zatvorena peta sezona Lino višebojca u Bosni i Hercegovini.

Share:

Objavljeni javni pozivi za dodjelu sredstava u oblasti kulture i športa

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2019. godinu i Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2019. godinu.

Ovim pozivima utvrđuju se javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Hercegbosanske županije, a to su prije svega djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima kulture i športa koja su od značaja za Hercegbosansku županiju.

Ministarstvo će na temelju prispjelih prijava, ocjena, uvjeta i kriterija ovih poziva dodijeliti sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije.

Rok za dostavljanje prijedloga programa i projekata je 15 dana od dana objave javnih poziva na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije i službenim stranicama Vlade Hercegbosanske županije.

Javne pozive kao i prijavne obrasce možete preuzeti u rubrici  Javni pozivi.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivredne proizvođače koji nisu podnijeli obrazac P-1, prijava početka proizvodnje, da to učine u propisanim rokovima sukladno važećem Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj 32/17,55/17 i 56/18).

Poljoprivredni proizvođači koji ne prijave početak proizvodnje županijskom ministarstvu na Obrascu P-1, u propisanim rokovima, neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj za proizvodnju koju su zasnovali na svom imanju.

Podsjećamo još jednom na rokove za podnošenje Obrasca P-1 za proizvodnje koje se potiču  sukladno navedenom Pravilniku.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za biljnu proizvodnju 

– proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) – 15.05.
– proizvodnja ječma, zobi i tritikala – 15.05.
– proizvodnja krmnog bilja-silažnog kukuruza – 31.05. a stočni grašak i grahorice do 15.05.
– proizvodnja uljarica -uljana repica-15.05. a suncokret i soja -31.05.
– proizvodnja heljde – 15.06.
– proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – 15.06.
– proizvodnja povrća -31.05.

 Proizvodnja sjemena

– proizvodnja sjemena strnih žitarica-pšenica, ječam, raž, zob, tritikale -15.05. a heljda -01.06.
– proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta – 01.06.
– proizvodnja sjemenskog krumpira(osnovno sjeme i sjeme I SR) – 30.06.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za animalnu proizvodnju 

– proizvodnja goveđeg mesa –tov junadi – u roku od pet dana od useljenja posljednjeg grla
(teleta) u turnus, od kada se računa početak turnusa
– uzgoj goveda u sustavu krava-tele – 15.08.
– uzgoj rasplodne stoke-rasplodne junice – 15.08.
– uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)-15.05.
– proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja –u roku od pet dana završetka karantene (za grla
iz uvoza), odnosno trenutka useljenja posljednjeg grla (praseta) u turnus (od kada se
računa početak turnusa)
– uzgoj rasplodne stoke (krmača) – 31.05.
– košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – 31.05.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili na telefon 034/200-364.

 

 

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „ČARE “  d.o.o. Kupres

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana.

Investitor „ČARE “  d.o.o. Kupres  podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, max. kapaciteta proreza 10 000 m3/god, koja se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. br. 1198/13 K.O. Otinovci, općina Kupres.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 23. svibnja 2019. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „ČARE “  d.o.o. Kupres možete preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Održana 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije danas je održala 60. sjednicu na kojoj je razmatrala Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine.

Prema konsolidiranom godišnjem iskazu o izvršenju Proračuna za navedeno razdoblje ukupni prihodi i primitci iznose 70.133.073,00 KM, a rashodi i izdatci 70.054.952,00 KM. Suficit u iznosu od 78.121,00 KM utrošen je u 2019. godini za pokriće dijela akumuliranog deficita iz prethodnih godina. Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine Vlada će uputiti u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine.

Na sjednici Vlada je razmatrala amandmane na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te je uputila u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću da u ime ministarstva potpiše sporazume o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi će važit do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja,  a ne dulje od 15. srpnja 2019. godine.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Program rada je redoviti godišnji akt Zavoda za upošljavanje koji podliježe suglasnosti Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti športa za 2019. godinu. Sredstva za financiranje projekata planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Također, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2019. godinu. Sredstva za financiranje projekata iz ove Odluke planirana su u Proračunu. Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije ( Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije).

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu. Donesena je i  Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2019. godinu.

Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Također primila je k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno“ za 2017. godinu kao i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava za 2018. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju i Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2018. godinu, te donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu.

 

Share:

Dnevni red 60. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 3. svibnja 2019. godine u 9 sati održat će se 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 59. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Prihvaćanje Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 3. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu na dan 31. prosinca 2018. godine i razmatranje prijedloga Rješenja o isplati Središnjem popisnom povjerenstvu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 7. Razmatranje prijedloga Odluka o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Srednje škole Drvar;
 8. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Kapitalne potpora zdravstvenim institucijama– Županijska bolnica Livno“ za 2017. godinu;
 9. Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju energetskog menadžera koordinatora Hercegbosanske županije;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja;
 13. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2019. godinu;
 15. Razmatranje Izvješća o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu;
 17. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava za 2018. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ;
 18. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2018. godinu;
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti športa za 2019. godinu;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2019. godinu;
 21. Tekuća pitanja

 

Share:

Održan sedmi po redu Sajam vježbovnih tvrtki Let’s Do Business, Livno 2019

Srednja ekonomska škola iz Livna organizirala je danas, 30. travnja Sajam vježbovnih tvrtki Let’s Do Business, Livno 2019. Sedmi tradicionalni Sajam organiziran je u prostorijama  sportske dvorane Srednje ekonomske škole Livno, na kojem je sudjelovalo 9 vježbovnih tvrtki iz 3 srednje škole iz Mostara, Kupresa i Livna.

Sedmi po redu Sajam vježbovnih tvrtki Let’s Do Business, Livno 2019 svečano je otvorio ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić. U prigodnom obraćanju zahvalio je učenicima i mentorima na ustrajnom radu kroz proteklo razdoblje, te doprinosu i kvaliteti obrazovanja Srednje ekonomske škole u nadi da će se ovaj i slični projekti realizirati i u budućnosti.

Sajam Vježbovnih tvrtki potiče učenike na samostalnost, samopotvrđivanje, te napredovanje i primjenu teorijskog znanja kroz razvoj poduzetničkih vještina, stajališta i suradnju među učenicima i nastavnicima.

Projekt je održan pod pokroviteljstvom Vlade Hercegbosanske županije, Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, te gradonačelnika Livna, Luke Čelana, a financiran je i podržan od strane KulturKontakta Austria i Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije.

Share:

1. i 2. svibnja neradni dani u Hercegbosanskoj županiji

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima („Službeni list R BiH“, br. 2/92 i 13/94), određeno da se 1. svibnja – Praznik rada obilježava 1. i 2. svibnja.

S tim u vezi su srijeda, 1. i  četvrtak, 2. svibnja 2019. godine neradni dani i u Hercegbosanskoj županiji.

Tim danima državni organi, poduzeća i druge pravne osobe ne rade, informacija je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.