U srijedu 20. svibnja u 9 sati održat će se Prva sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Prema dnevnom redu članovi Vlade raspravljat će o 13 točaka. 

Među ostalim, na sjednici će se razmatrati prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2015.godinu, a bit će razmatrana i izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Ministarstva financija Hercegbosanske županije i Ministarstva znanosti, prosvjete,kulture i športa Hercegbosanske županije za 2014.godinu.

Na prvoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije bit će razmatran prijedlog Odluke o imenovanju privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Rudnika ugljena „Tušnica“ d.o.o Livno. Bit ce razmatrani i prijedlozi odluka o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, te odluke o odobravanju financijskih sredstava za realiziranje projekta predškolskog odgoja i obrazovanja na području Hercegbosanske županije kao i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije ( Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije). 

Na istoj sjednici članovi Vlade razmatrat će,uz ostalo, i prijedlog Odluke o preraspodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015.godinu.